Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2-Współczesne kształcenie językowe-wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS2-WNJ-WK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2-Współczesne kształcenie językowe-wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym.

Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnej edukacji językowej oraz pogłębienie umiejętności analitycznego rozumienia anglojęzycznych tekstów naukowych. Studenci korzystają z tekstów oryginalnych oraz opracowań naukowych i popularno-naukowych, dotyczących współczesnej edukacji językowej.

Pełny opis:

W ramach kursu studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi edukacji językowej. Poznają teksty naukowe opisujące współczesne teorie i podejścia w nauczaniu języków obcych. Nowoczesna edukacja językowa wykorzystuje najnowsze osiągnięcia dotyczące funkcjonowania ludzkiego mózgu, oferując ciekawe rozwiązania, zarówno jeśli chodzi o procesy uczenia się, jak i nauczania. Podczas zajęć studenci poznają różnorodne uwarunkowania osiągnięć w zakresie edukacji językowej (społeczne, psycho-pedagogiczne, neurolingwistyczne), a następnie najnowsze teorie pedagogiczne, wykorzystywane w nauczaniu języków obcych. Do tych teorii należy koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera z Uniwersytetu Harvarda. Indywidualizacja nauczania, rozpoznawanie profilu poznawczego ucznia, nauczanie dla zrozumienia czy też nowoczesne formy oceniania to niektóre z zagadnień, które będą omawiane i dyskutowane w ramach zajęć. Studenci będą mieli również okazję poznać możliwości wykorzystania w kształceniu językowym wniosków płynących z nieustannie poszerzającej się wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu w ramach teorii NLP (Programowania Neurolingwistycznego) oraz wiedzy na temat odmiennych funkcji obydwu półkul mózgowych i jej implikacji w kształceniu językowym.

Literatura:

Wybrane artykuły z czasopism anglojęzycznych oraz materiały własne nauczyciela

• Gardner H., Multiple Intelligences. Theory in Practice. New York. 1991

• Revell J., Norman S., In Your Hands. NLP in ELT. Saffire Press. 2006

• Revell J., Norman S.,Handing Over. NLP in ELT. Saffire Press. 2006

• Baum S., Viens J., Slatin B., Multiple Intelligences in the Elementary Classroom. Columbia University. 2005

• Gardner H. The unschooled mind: How children learn and how schools should teach, Basic Books. New York, 1991.

• Gardner H. 5 Minds for the Future. Basic Books. New York, 2008

• Fletcher M., Teaching for Success. The Brain-Friendly Revolution in Action! English Experience. 2004

• Colin, R. Accelerated Learning, Dell, New York, 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu kursu student:

- zna zagadnienia dotyczące współczesnej edukacji językowej;

- zna nowe teorie naukowe z zakresu humanistycznego podejścia w nauczaniu języków obcych;

- wymienia i opisuje implikacje wyników badań naukowych dotyczących funkcjonowania mózgu ludzkiego dla edukacji językowej;

- posiada wiedzę na temat możliwości wykorzystywania nowoczesnych teorii pedagogicznych w obszarze kształcenia językowego.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi wyszukiwać informacje w tekstach źródłowych, dotyczących edukacji językowej, opublikowanych w języku angielskim;

- wykorzystuje wiedzę płynącą z poznanych teorii naukowych w nauczaniu języka angielskiego;

- przedstawia w języku obcym prezentację, przygotowaną zgodnie z konwencją, na podstawie przeczytanej literatury z zakresu danej dziedziny;

- konstruuje fragmenty lekcji, wykorzystując wiedzę na temat odmiennych profili inteligencji wielorakich uczniów, sposobów wykorzystania obydwu półkul mózgowych w kształceniu językowym oraz implikacji płynących z Programowania Neurolingwistycznego.

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu kursu student:

- docenia wagę wykorzystania tej wiedzy w praktyce szkolnej;

- wykazuje się refleksją w obszarze wykorzystania najnowszych teorii w praktyce pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Formy pracy podczas zajęć:

wykłady wprowadzające, prezentacje studentów, dyskusje na podstawie literatury

Wymagania

1. przygotowanie zadań na podstawie omawianego materiału;

2. aktywny udział w zajęciach;

3. test zaliczeniowy na ostatnich zajęciach, obejmujący zagadnienia omawiane podczas zajęć;

4. dopuszczalne są 2 nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.