Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Edukacja kulturalna z wykorzystaniem metod animacji i edukacji nieformalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-AKN-EK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Edukacja kulturalna z wykorzystaniem metod animacji i edukacji nieformalnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja zrealizowanych projektów i projektowanie nowych działań artystyczno-edukacyjnych z zakresu edukacji kulturowej, będących działaniem animacyjnym, korzystającym ze sztuki jako narzędzia w pracy z określonymi grupami odbiorców.

Pełny opis:

Podczas zajęć przyjrzymy się różnorodnym projektom z zakresu edukacji kulturowej, realizowanym w ramach edukacji nieformalnej, w których głównym narzędziem do działań z odbiorcą jest sztuka. Przeanalizujemy inspiracje, przebieg, metody prowadzonych działań, założone cele i osiągnięte efekty. Refleksji poddamy projekty artystyczno-edukacyjne pod kątem organizacyjnym, społecznym i przestrzennym. Weźmiemy pod uwagę ich potencjał do rozbudzania u dzieci, młodzieży i dorosłych zdolności twórczego, krytycznego i intertekstualnego spostrzegania współczesności, ale także uświadamiania możliwości przetwarzania/wprowadzania zmian w rzeczywistości społeczno-kulturowej. Analizie podane zostaną projekty artystyczno-edukacyjne z różnych przestrzeni kultury i sztuki: sztuki wizualne, teatr, performance, film, literatura, kultura popularna, taniec, muzyka i inne. Zajęcia będą stanowiły przygotowanie do projektowania i realizacji projektów z zakresu edukacji kulturowej z wykorzystaniem sztuki, jako głównego narzędzia w działaniach z odbiorcą.

Literatura:

Raporty z aktualnie realizowanych/ niedawno zrealizowanych projektów artystyczno-edukacyjnych. Dobór projektów jest uzależniony od zainteresowań studentek/studentów.

Literatura pomocnicza:

W.Idzikowska, M.Necka, Projektuj z dziećmi. Edukacja kulturowa w praktyce, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Kraków 2016.

Edukacja kulturowa. Poradnik Metodyczny, (red.) K. Sikorska, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student opisuje podstawowe metody włączania sztuki do działań edukacyjnych w obszarze animacji i edukacji nieformalnej.

Student wymienia i opisuje wybrane projekty artystyczno-edukacyjne w zakresie edukacji kulturowej.

Student

Umiejętności

Student wykorzystuje wiedzę i terminologię z zakresu animacji i edukacji nieformalnej przy projektowaniu działań edukacyjnych w polu sztuki.

Student poddaje analizie projekty artystyczno-edukacyjne w zakresie edukacji kulturowej.

Student projektuje działania artystyczno-edukacyjne w zakresie edukacji kulturowej w obszarze edukacji nieformalnej.

Postawy

Student ma przekonanie o sensie i możliwościach włączania sztuki w działania edukacyjno-wychowawcze.

Student przejawia zachowania świadczące o krytycznym namyśle nad działalnością edukacyjną w polu sztuki z obszarze animacji i edukacji nieformalnej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Prezentacja i analiza wybranego projektu artystyczno-edukacyjnego w obszarze edukacji nieformalnej.

2. Stworzenie własnego projektu działań artystyczno-edukacyjnych w obszarze edukacji nieformalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz, Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.