Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Instytucje kultury i społeczeństwa obywatelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-AKN-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Instytucje kultury i społeczeństwa obywatelskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką instytucji kultury i organizacji pozarządowych w Polsce, przede wszystkim tych, które działają w obszarze edukacji oraz szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci nabędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania, organizacji pracy i zarządzania instytucją kultury i organizacją pozarządową. Zapoznają się z sytuacją instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych w Polsce, przede wszystkim tych, które działają w obszarze edukacji oraz szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Podczas zajęć studenci, w aktywny sposób, poszukują odpowiedzi na następujące zagadnienia: czy społeczeństwo polskie na tle innych krajów UE wpisuje się w ideę społeczeństwa otwartego (obywatelskiego), jakie są prawne podstawy funkcjonowania instytucji kultury i organizacji pozarządowych (w tym organizacji pożytku publicznego); jaka jest funkcja instytucji kultury i organizacji nonprofit w społeczeństwie polskim; itp.

Podstawowe pojęcia: instytucja kultury, organizacja pożytku publicznego, wolontariat, działalność nonprofit, aktywność społeczna, kapitał społeczny.

Literatura:

Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych 2008 lub nowsze

Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, (red.) Anna Olech, ISP 2011

Alan Twelvetrees, Pracując ze społecznością, ISP 2014

Oblicza zmiany lokalnej , (red.) Magdalena Dudkiewicz, ISP 2013

Steve Skinner, Silniejsze społeczności, Jak budować potencjał społeczności i sektora publicznego, CAL 2014

Osiatyński Wiktor, Rzeczpospolita obywateli, Warszawa 2004. (część 3 Społeczeństwo)

Ilczuk Dorota, Sektor nonprofit w kulturze, Warszawa 1995 (s. 148-159).

Drucker F. Peter, Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka,

Efekty uczenia się:

po zakończeniu kursu student:

- będzie znał profile wybranych instytucji kultury i organizacji pozarządowych

- będzie znał podstawowe fakty o instytucjach kultur i instytucjach społeczeństwa obywatelskiego, ideach i zadaniach związanych z ich funkcjonowaniem w państwie demokratycznym oraz możliwościach wykorzystania ich w działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej.

- będzie umiał w praktyce analizować potrzeby wskazanych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ich potencjał społeczny a także dokonywać oceny efektywności ich działań

- pozna motywacje wolontariuszy do działań prospołecznych i zasady oraz formy pracy z nimi - a także dokumenty formalne takie jak Ustawa o Organizacjach Pożytku Publicznego i Wolontariacie

- na podstawie analizy wybranego projektu instytucji/organizacji nauczy się zasad pisania programów, tworzenia budżetów, konstruowania planów projektów społecznych

-pozna rolę instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych z punktu widzenia edukacji społecznej i funkcji wychowawczych oraz celowości i skuteczności realizacji planów społecznych

- będzie wiedział, jak założyć fundację lub stowarzyszenie, w jakich zakresach wykorzystać działania wspierane przez instytucje kultury

- będzie wiedział, jakie są zasady i sposoby pozyskiwania zasobów na działania społeczne

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

- obecność na zajęciach (maksymalnie dwie nieobecności, brak spóźnień)

- opracowanie analizy merytorycznej wybranej instytucji kultury lub organizacji pozarządowej oraz przeanalizowanie ich wybranych projektów od strony merytorycznej, organizacyjnej i formalnej

- przygotowanie krótkiej (5-10 min.) prezentacji wybranej organizacji pozarządowej/instytucji kultury i wybranego projektu projektu;

- przygotowanie na podstawie wskazanego tekstu prezentacji dotyczącej tematyki rozwoju sektora publicznego i niepublicznego oraz ich współpracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej;

- przygotowanie analizy formalnej danych dotyczących podstaw prawnych oraz funkcjonowania instytucji kultury i/lub organizacji pozarządowych we wskazanych przez prowadzącego obszarach (na podstawie analizy dokumentacji, badań zastanych oraz badań własnych);

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.