Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Język i komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-AKN-JK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Język i komunikacja społeczna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest interdyscyplinarne wprowadzenie do wiedzy o komunikacji społecznej. Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia związane z językiem i rolą komunikowania w życiu indywidualnym i społecznym. Przedstawiony zostanie rozwój procesów komunikacji społecznej - od mowy, pisma i druku do komunikacji opartej na nowych mediach.

Pełny opis:

Podczas kursu przybliżony zostanie fenomen językowych zachowań człowieka oraz różnorodnych funkcji, jakie mogą one pełnić w komunikacji społecznej. Studentom zaproponowana zostanie następująca tematyka zajęć:

Język jako forma symboliczna; Funkcje systemu językowego oraz wypowiedzi; Relatywizm językowy; Oralność a piśmienność; Druk i rozpowszechnienie się książki, Słowo a obraz w komunikacji społecznej; Ewolucja słowa w e-kulturze; Nowe formy komunikacji społecznej: Facebook, mem i jego funkcje; Infotainment jako cecha współczesnego przekazu medialnego; Nadużycia w komunikacji społecznej – informacja a manipulacja; Komunikacja w grupie społecznej.

Literatura:

1. Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, red. i wstęp G. Godlewski, Warszawa 2003.

2. G. Sartori, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007.

3. N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 2004.

4. A. Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005.

5. W. Burszta, Od mowy magicznej do szumów popkultury, Warszawa 2009.

6. W. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 2009.

7. B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

8. S. Siekierski, Czytania Polaków w XX wieku, Warszawa 2000.

9. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.

10. W. J. Ong , Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992.

11. I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000.

12. S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003.

13. T. Rzepa, Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, Szczecin 2002.

14. K. Handke, Socjologia języka, Warszawa 2009.

15. J. Janus, Tablodyzacja języka w programach informacyjnych, w: Tabloidyzacja języka i kultury, „Oblicza komunikacji” 3/2010

16. Oblicza polszczyzny, red. A. Markowski, R. Pawelec, Warszawa 2012.

17. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 2000.

18. M. Iłowiecki, Krzywe zwierciadło – o manipulacji w mediach, Warszawa 2010.

19. M. Majorek, Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków 2015.

20. M. Kamińska, Niecne memy: dwanaście wykładów o kulturze internetu, Poznań 2011.

21. D. Kirkpatrick, Efekt Facebooka, Warszawa 2011.

22. J. Kreft (red.), Facebook: oblicza i dylematy, Kraków 2017.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- posiada podstawową wiedzę dotyczącą języka rozumianego jako medium kultury,

- wskazuje różnorodne funkcje słowa w komunikacji społecznej,

- potrafi scharakteryzować tendencje rozwojowe współczesnego języka,

- charakteryzuje poszczególne media słowa – głos, pismo, druk, słowo w sieci i omawia ich oddziaływanie na kulturę,

- wskazuje i opisuje uwarunkowania kulturowych przemian komunikacji społecznej

- ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności,

- potrafi kreatywnie wykorzystać wiedzę o komunikowaniu w praktycznym działaniu

- rozumie znaczenie języka w kulturze,

- analizuje zjawiska i praktyki językowe w kategoriach antropologicznych,

- rozumie wartość pielęgnowania kultury słowa we współczesnej komunikacji społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena merytorycznej aktywności w czasie zajęć (dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze)

- przygotowanie wprowadzenia do dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska, Ewa Palamer-Kabacińska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.