Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Praktyki pedagogiczne dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-AKN-PR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Praktyki pedagogiczne dyplomowe
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

30-godzinna dyplomowa praktyka pedagogiczna związana ze specjalnością

Student zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem praktyk na Wydziale Pedagogicznym (informacja na stronie internetowej Wydziału) i wypełnić z koordynatorem praktyki wymagane dokumenty, dostarczyć je w ustalonym terminie.

Studentowi przysługuje ubezpieczenie NNW na czas trwania praktyki.

Pełny opis:

Miejsce praktyki musi być związane z tematem pisanej pracy.

Miejsca praktyk:

Instytucje opiekuńcze i wychowawcze, domy pomocy społecznej, organizacje młodzieżowe, centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, domy dziecka;

Placówki edukacyjne: szkoły różnego typu, przedszkola, ogniska pracy pozaszkolnej, itp.;

Domy, centra i ośrodki kultury, kluby, świetlice, biblioteki;

Samorządy lokalne (gmina, dzielnica, starostwo, sejmik) i administracja państwowa;

Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe;

Ośrodki wypoczynku;

Instytucje turystyczne;

Amatorski ruch artystyczny;

Teatry, kina;

Domy parafialne i wspólnoty wyznaniowe;

Lokalne media (prasa, radio, tv);

Redakcje społeczne i kulturalne w prasie, radiu, telewizji oraz innych mediach elektronicznych;

Ośrodki badania rynku i opinii;

Polonijne ośrodki kulturalne;

Zrzeszone środowiska mniejszości narodowych;

Ośrodki dla uchodźców;

Działy HR, szkoleń itp.;

Kluby muzyczne, studenckie;

Centra interwencji lokalnej i środowiskowej;

Centra aktywności lokalnej;

Kluby osiedlowe, mieszkańców itp.

Oraz każda instytucja lub organizacja, w ramach której możliwe jest podjęcie zadań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, lub w których animacja społeczno-kulturalna sprzyja efektywnej działalności wychowawczej i organizacyjnej.

Studenci samodzielnie poszukują miejsca realizacji praktyk (np. w miejscu zamieszkania lub pobliżu). Zakres działań podejmowanych w ramach praktyk jest ściśle związany z problematyką specjalności.

Studenci są zobowiązani do ustalenia z opiekunem praktyk miejsca, programu i zadań do wykonania oraz przedłożenia opiekunowi podjętych ustaleń w formie pisemnej przed rozpoczęciem praktyk (program praktyk).

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student zna specyfikę działalności wybranej instytucji;

- potrafi wskazać jej główne cele i zadania statutowe, źródła finansowania działalności, wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników;

umiejętności:

- student realizuje w praktyce postulaty animacyjne;

- współdziała w zespole;

- prowadzi dokumentację praktyk;

postawa:

- student przestrzega zasad etyki zawodowej;

- prowadzi swoje działania w placówce rzetelnie i sumiennie;

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest przedstawić w określonym terminie wymagane dokumenty z praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dąbrowska, Ewa Palamer-Kabacińska, Michał Rauszer
Prowadzący grup: Ewa Palamer-Kabacińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.