Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Teoria działania społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-AKN-TD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Teoria działania społecznego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Koncepcje działania społecznego i praktyczne sposoby ich wdrożenia w środowiskach lokalnych. Znaczenie instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz instytucji prywatnych, instytucji i organizacji powoływanych i wspieranych przez samorządy terytorialne. Liderzy zmian społecznych w środowiskach lokalnych.

Pełny opis:

W toku zajęć studenci zapoznają się z koncepcjami działania społecznego w obszarze socjologii i pedagogiki społecznej oraz praktycznymi sposobami ich wdrożenia w środowiskach lokalnych. Poznają znaczenie instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz instytucji prywatnych czy też instytucji i organizacji powoływanych i wspieranych przez samorządy terytorialne. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych nabytych w trakcie zajęć przyczyni się do przygotowania – na podstawowym poziomie – przywódców zmian społecznych w środowiskach lokalnych, którzy dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom będą mogli działać skuteczniej w obszarach edukacji, kultury i pracy socjalnej.

Tematyka obejmuje:

- koncepcje działania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów edukacji i kultury

- problemy zarządzania organizacjami społecznymi

- projekty działania społecznego

- prezentację i ewaluację projektów działania społecznego przygotowanych przez studentów

Literatura:

• Piotr Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.

• Ewa Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów przykładów projektów działania

• Trzeci sektor dla zaawansowanych: współczesne teorie trzeciego sektora, wybór tekstów, red. Alina Gałązka, Jan Herbst

• Peter Drucker, Zarządzanie organizacją pozarządową: teoria i praktyka,

• Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, red. nauk. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński

• Victor Turner, Gry społeczne, pola i metafory: symboliczne działanie w społeczeństwie

• Johson Spencer, Kto zabrał mój ser?,

• Eric Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich

• Deepak Malhotra, To ja zabrałem Twój ser

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- charakteryzuje teoretyczne koncepcje działania społecznego w obszarze socjologii i pedagogiki społecznej

- charakteryzuje style działania w obrębie organizacji trzeciego sektora

Umiejętności

- analizuje dane środowisko lokalne pod względem jego potrzeb społecznych,

- przygotuje projekt działania dla organizacji społecznej

- umie zrealizować przygotowany przez siebie projekt

- dokonuje ewaluacji przeprowadzonego projektu

Kompetencje

- przyjmuje świadomie określoną rolę w projekcie i odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadania

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- napisanie projektu, przeprowadzanie i dokonanie ewaluacji

- przygotowanie prezentacji z określonej literatury

- kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.