Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3 - Moduł specjalnościowy 3-Studia nad dzieckiem, wychowaniem, rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS3-SDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3 - Moduł specjalnościowy 3-Studia nad dzieckiem, wychowaniem, rodziną
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Moduł specjalnościowy 3 jest obowiązkowy dla wszystkich studentów specjalności Studia nad dzieckiem i rodziną. W skład modułu wchodza 4 przedmioty i praktyka pedagogiczna:

Dzieje trudnego dzieciństwa 30 godz

Formy opieki, wychowania, pomocy - 30 godzin

Społeczne konsekwencje migracji - 30 godzin

Badania jakości i efektywności programów pomocy - 30 godzin

Praktyka pedagogiczna - opieke i wychowanie - 60 godzin

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Celem modułu jest:

- wprowadzenie studentów w analizę różnorodnych problemów dziecka i rodziny i ich społecznych i historycznych uwarunkowań;

- przedstawienie dziejów dzieciństwa w różnych epokach historycznych z określeniem miejsca dziecka w rodzinie i społeczeństwie;

- przedstawienie ważnych postaci pedagogów i ich koncepcji pedagogiczych;

- poznanie społeczno-politycznych przyczyn współczesnych migracji i ich konsekwencji dla dzieci;

- poznanie programów instytucji/organizacji pomocy dzieciom i rodzinom;

- poznanie i zastosowanie kryteriów ewaluacji w pomocy społecznej.

Pełny opis:

W ramach modułu studenci na podstawie analizy źródłowych zapoznają się z dziejami trudnego dzieciństwa w różnych epokach. Uzupełnieniem analizy historycznej jest poznanie biografii i dzieł wybitnych pedagogów, lekarzy, psychologów. Opisowi ich koncepcji pedagogicznych towarzyszy reflekssja nad społecznymi i prawnymi uwarunkowaniami problemów rodzin i dzieci oraz ówczesnymi oraz aktualnymi możliwościami ich przezwyciężenia.

Ważnym aktualnie problemem są migracje ludności, studenci w ramach modułu poznają przyczyny ruchów migracyjnych oraz społeczne, edukacyjne i psychologiczne konsekwencje migracji dla dzieci. W tym kontekście analizowane są przykłady działaności organizacji niosących pomoc uchodźcom.

Zajęciom z badania jakości i efektywności programów pomocy towarzyszy praktyka pedagogiczna w wybranych przez studentów placówkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, instytucjach społeczno-kulturalnych lub edukacyjnych. Studenci poznają kryteria ewaluacji, za pomocą których opisują wybrany program lub projekt skierowany na rozwiązanie jakiegoś problemu dzieci lub rodzin. Ewaluacja zostaje przedstawiona na zajęciach oraz w placówce praktyk.

Literatura:

Obowiązuje literatura podana przez prowadzących konkretne przedmioty.

Efekty uczenia się:

Student zna:

- historyczne i społeczne uwarunkowania różnych problemów dzieci,

- ważne postaci pedagogów i ich koncepcje wychowania, opieki, pomocy;

- społeczno-polityczne przyczyny migracji;

- skutki migracji dla życia rodzin i psychologiczne konsekwencje dla dzieci;

- programy pomocy dzieciom i rodzinom ukierunkoane na rozwiązywanie różnych problamów.

Student potrafi:

- analizować teksty źródłowe;

- przedstawić swoją opinię na temat dzieciństwa w róznych epokach;

- przygotować i przeprowadzić z młodzieżą zajęcia na temat migracji;

- przedstawić i uzasadnić w dyskusji walory różnych koncepcji pedagogicznych;

- zna instytucje i programy pomocy dzieciom i rodzinom;

- ocenić jakość i efaktywność programu pracy z dziećmi/rodzinami.

Student potrafi:

- pracować w grupie,

- właczyć się aktywnie w realizację wybranego projaktu/programu pomocy;

- uczestniczyć w dyskusji i uzasadnić swe stanowisko;

- szukać i przedstawiać konstruktywne rozwiązania problemów społecznych dzieci;

- jest gotów samodzielnie przeprowadzić zajęcia.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach;

Umiejętność przedstawiana i argumentowania własnych poglądów w dyskusji;

Ocena uzyskana z praktyk;

Egzamin ustny - przedstawienie analizy wybranego problemu dziecka/rodziny w kontekście społeczno-historycznym i zaproponowanie programu pomocy.

Praktyki zawodowe:

Praktyki pedagogiczne - opieka i wychowanie w wymiarze 60 godzin student odbywa w wybranej przez siebie placówce, organizacji pozaszkolnej, w której wyrażono zgodę na aktywny udział w zajęciach i przeprowadzenie ewaluacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kolankiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kolankiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.