Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS4 - Projekt socjalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MS4-POSW-PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS4 - Projekt socjalny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności projektowania i wprowadzania zmian w określonych warunkach społecznych. Przedmiot towarzyszy praktykom indywidualnym, realizowanym równolegle w wybranej przez studenta instytucji/organizacji.

Praca nad projektem daje studentowi możliwość eksploracji aktualnych problemów i potrzeb społecznych, ich wnikliwego badania i oszacowywania. Kluczowym etapem jest przygotowanie i zrealizowanie własnego projektu działania na rzecz określonej grupy odbiorców.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym założeniem planowanych działań jest zaangażowanie klientów i dążenie do pozytywnej zmiany.

Na początku studenci zapoznają się z zasadami realizacji projektów i omawiają ich wybrane przykłady na podstawie literatury. Potem wybierają miejsce i adresatów własnego projektu. Na następnych spotkaniach relacjonują postępy pracy badawczej, prezentują koncepcję i analizują kolejne stadia przygotowania i wdrażania projektu. Ostatnim etapem jest jego ewaluacja.

Pełny opis:

Projekt socjalny oznacza zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji określonej grupy osób/odbiorców. Głównym założeniem planowanych działań jest zaangażowanie klientów i dążenie do pozytywnej zmiany.

Na początkowych zajęciach studenci zapoznają się z zasadami realizacji projektów i omawiają ich wybrane przykłady na podstawie literatury, dostępnych raportów oraz doświadczeń praktyków. Po tych wstępnych przygotowaniach wybierają miejsce i adresatów własnego projektu. Na następnych spotkaniach relacjonują postępy pracy badawczej, prezentują koncepcję i analizują kolejne stadia przygotowania i wdrażania projektu. Ostatnim etapem jest jego ewaluacja.

Przygotowanie projektu daje okazję do refleksji nad doświadczeniem zdobytym w czasie praktyk oraz sprawdzenia własnych możliwości, silnych i słabych stron w działaniu. Studenci mają możliwość wspólnej refleksji nad problemami społecznymi oraz okazję do współpracy i wymiany doświadczeń.

Literatura:

Literatura:

Chludziński M., Przybylski W., „Jak skutecznie napisać projekt socjalny”. Warszawa 2004.

Davies M., ''Socjologia pracy socjalnej'', Warszawa 1996.

Granosik M., ''Profesjonalny wymiar pracy socjalnej'', Katowice 2006.

Gorczyc E. „Stąpając po bruku. Projekt socjalny na rzecz kobiet”. „Praca socjalna” 2003 nr 3.

Kantowicz E., ''Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej'', Olsztyn 2001.

Kott E. „Co to jest projekt socjalny”. Mazowieckie Centrum Polityki społecznej. Warszawa 2001 (opracowanie dostępne w Internecie).

Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., ''Wokół problemów działania społecznego'', Katowice 1998.

Pilch T., Lepalczyk I. (red), ''Pedagogika społeczna'', Warszawa 1995.

Wolska-Prylińska D., ''Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym'', Katowice 2010.

Wronowski G., ''Jak skutecznie napisać projekt socjalny?'', Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Student potrafi dostrzec i wnikliwie poznać potrzeby społeczne określonych jednostek i grup odbiorców. Potrafi usytuować je w szerszym kontekście społecznym i instytucjonalnym. Potrafi samodzielnie zaplanować, przygotować, zrealizować i ocenić projekt działania w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej i społecznej

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie studenta zostaną wzięte pod uwagę:

- umiejętność analizy problemów i potrzeb społecznych

- umiejętność analizy instytucji/organizacji, w której realizowany jest projekt (prezentacja instytucji i pomysł projektu jest przedstawiany przez studenta po podjęciu praktyk)

- pomysł własnego działania (studenci przygotowują pisemną koncepcję projektu na koniec I semestru)

- sprawozdanie z realizacji projektu wraz z dokumentacją (przedstawione w formie pracy zaliczeniowej pod koniec II semestru)

- opinia z miejsca praktyk (dostarczona po zakończeniu praktyki).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Markowska-Manista, Agnieszka Naumiuk
Prowadzący grup: Agnieszka Naumiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.