Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MSN-Moduł studiów nauczycielskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-MSN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MSN-Moduł studiów nauczycielskich
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1.wie czym jest metapoznanie i jego uwarunkowania.

2.zna podstawy teoretyczne działań edukacyjnych i pracy nauczyciela oraz ich psychologicznie ,kulturowe , społeczne uwarunkowania.

3.rozumie potrzebę badania współpodmiotów edukacyjnych w perspektywie celów i skuteczności działań

4. zna różne opcje myślenia o zawodzie nauczycielskim i podstawowe kategorie umożliwiające rozumienie uwarunkowań, funkcjonowania i rozwoju zawodowego nauczyciela

5 rozumie potrzebę uwzględniania kontekstu przemian kulturowo – społecznych w modyfikowaniu funkcji zawodowych nauczyciela

6. zna swoistość/naturę działania pedagogicznego jako nie mającego postaci finalnej działania komunikacyjnego , zna rolę dialogu nauczyciel - uczeń

7.rozumie znaczenie funkcji refleksji w badaniu własnej praktyki, jako podstawy tworzenia wiedzy indywidualnej i samowiedzy nauczyciela ,

8.zna najważniejsze orientacje w naukach społecznych, opisujące i wyjaśniające funkcjonowanie i przebieg procesów edukacyjnych, zna najważniejsze orientacje badawcze w obszarze edukacji, posiada wiedzę opisującą działania instytucji edukacyjnych, wyjaśniającą mechanizmy ich działania , oceniania, ewaluacji

9. posiada orientację w najnowszych wynikach badań ,raportach edukacyjnych, ,

10. zna metodologię i bazę techniczną badań w dziedzinie edukacji

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie wskazać czynniki pozwalające na zrozumienie funkcjonowania , rozwoju zawodowego nauczyciela, umie dokonać rozróżnienia między wiedzą osobistą a akademicką

2.umie dokonać refleksji nad własną praktyką, dokonać krytycznej autoanalizy ,rozpoznać własne zasoby i deficyty, zaplanować koncepcję własnego rozwoju

3. potrafi opracować projekt badania, w tym umie zaprojektować badanie ewaluacyjne interwencji/ innowacji pedagogicznych

4.potrafi dokonać krytycznego osądu doświadczonego zdarzenia, umie ocenić wartość metodologiczną badań, reinterpretować wyniki oraz przewidzieć skuteczność różnych metod działania

5. umie integrować i wykorzystać praktycznie wiedzę teoretyczną z pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin, planować własną działalność edukacyjną, w tym współpracę z rodziną i instytucjami pozarządowymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. ma świadomość etycznego wymiaru zawodu nauczycielskiego ,granic własnego sprawstwa i świadomość odpowiedzialności za współtworzenie etosu zawodu.

2.umie współpracować z zespołem badawczym pełniąc w nim różne role

3. ma świadomość potrzeby ustawicznego korygowania swoich działań edukacyjnych, różnicowania ich w zależności od ucznia, kontekstu sytuacyjnego, celu , jest rozważny i krytyczny, gdy chodzi o projektowanie, planowanie i realizację działań edukacyjnych i badawczych

4. docenia znaczenie interpretacji zachowań własnych i uczniowskich w sytuacjach dialogu, konfliktu i sporu, wykazuje aktywność poznawczą, w tym gotowość do analizy i podnoszenia efektów swej pracy w kontekście własnych możliwości.

5. jest wrażliwy na problemy edukacyjne i gotowy do komunikowania się z różnymi współuczestnikami procesów edukacyjnych, potrafi tworzyć związki więzi i zaufania w klasie i grupach uczniowskich,

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.