Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD/KP-Moduł dydaktyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N-MD/KP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD/KP-Moduł dydaktyczny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zestaw przedmiotów w ramach Modułu Dydaktycznego zapewni rozwój kompetencji dydaktycznych studentów poprzez poznanie i utrwalenie podstawowej wiedzy dydaktycznej umożliwiającej zrozumienie ogólnych założeń nauki o nauczaniu i uczeniu się oraz operacyjne opanowanie najważniejszych narzędzi dydaktycznych.

Pełny opis:

Fundamentem kompetencji dydaktycznych są:

- umiejętność wykorzystania wiedzy na temat uwarunkowań procesu nauczania i uczenia się podczas projektowania edukacyjnego oraz

- sprawność osiągania założonych celów w warunkach interakcji społecznej.

Na bazie tych umiejętności kształtowany jest warsztat metodyczny, który pozwala zaplanować oraz efektywne przeprowadzić zajęcia z określonego przedmiotu.

Na kompetencje nauczycieli, którzy mają odegrać kluczową rolę w społeczeństwie wiedzy, składają się predyspozycje:

- intelektualne umożliwiające trafne spostrzeganie i obserwowanie rzeczywistości;

- interpretacyjne będące sumą wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, metodyk szczegółowych umożliwiających obserwację i właściwą ocenę sytuacji edukacyjnych;

- wykonawczo-komunikacyjne umożliwiające realizację zamierzonych celów dydaktycznych oraz

- autokreacyjne, których tworzywem jest refleksja dydaktyczna, a efektem rozwój i samodoskonalenie się w realizacji roli społeczno-zawodowej nauczyciela.

Literatura:

Realizowana w ramach przedmiotów.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

- opisuje strukturę dydaktyki i etapy projektowania edukacyjnego.

- przedstawia taksonomię celów kształcenia i wyjaśnia na czym polega operacjonalizacja celów kształcenia.

- wyjaśnia uwarunkowania przebiegu procesu kształcenia.

- wymienia wady i zalety wybranych metod nauczania.

- wymienia zasady efektywnej komunikacji i dostrzega związek między sprawną komunikacją a efektami kształcenia.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

- potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

- rozwija profesjonalne umiejętności nauczycielskie;

- dostosowuje wybór procesu dydaktycznego do celów i treści kształcenia;

- dokonuje wyboru metod, form i środków dydaktycznych zgodnego z celami dydaktycznymi.

Efekty kształcenia w zakresie postaw (kompetencji społecznych):

- dokonuje krytycznej analizy przebiegu procesu kształcenia (refleksja dydaktyczna).

- analizuje sygnały werbalne i niewerbalne przychodzących od uczniów w trakcie realizacji procesu nauczania‐uczenia się.

- ocenia sytuacje dydaktyczne w celu doskonalenia własnego warsztatu nauczycielskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenia poszczególnych przedmiotów.

Egzamin pisemny na ocenę. Z trzech tematów należy wybrać jeden. Wszystkie tematy mają charakter problemowy. Forma egzaminu mini-esej. Sprawdzają efekty kształcenia dotyczące zakresu wiedzy, umiejętności wykorzystania przyswojonej wiedzy i stopień opanowania kompetencji społecznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: Dobromir Dziewulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.