Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO-Elite education in 19th century England

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N-TR-H Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO-Elite education in 19th century England
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim w stopniu średniozaawansowanym. Podstawowa znajomość dziejów wychowania i historii powszechnej (XVII-XIX w.). Podstawowa znajomość reguł poprawności języka polskiego (ortografia, interpunkcja, stylistyka). Umiejętność rozróżniania rodzaju tekstu (naukowy, krytyczny, teoretyczny, literatura piękna).

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauka przekładu tekstu historycznego poprzez samodzielną pracę przygotowawczą i wspólne ćwiczenia.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauka przekładu tekstu historycznego poprzez samodzielną pracę przygotowawczą i wspólne ćwiczenia. Materiałem do przekładów będą teksty XIX-wiecznych pedagogów i publicystów oraz współczesne opracowania o elitarnych brytyjskich szkołach (geneza powstania, organizacja, misja). Uzupełnieniem literatury będą fragmenty angielskojęzycznych powieści z epoki, o wyborze których będą mogli decydować studenci. Uczestnicy zajęć w wyniku dyskusji będą ustalali wspólną, najbardziej wierną językowo i merytorycznie wersję tłumaczenia, godząc tym samym „ducha” epoki z treściami pedagogicznymi.

Literatura:

- Apperley „Nimrod” Ch.J., My Life and Times, „Fraser’s Magazine for Town and Country”, vol. 25, nr 146, 1842, s. 9-33.

- Arnold T., On the Discipline of Public Schools, „Quarterly Journal of Education”, vol. 9, nr 18, 1835, s. 280-293.

- Arnold T., Sermons I-III, B. Fellowes, London, 1845.

- Boyle R., Historical Notice of Rugby School, „Saturday Magazine”, nr 626, April 2, 1842, s. 129-131.

- Digby A, Searby P., Children, school, and society in nineteenth-century England, Macmillan, 1981.

- Hughes T., Tom Brown’s Schooldays, London: Penguin Books, 1994.

- Kipling R., Stalky & Co., Hesperides Press, 2006.

- Mack E.C., Public Schools and British Opinion, 1780 to 1860, Columbia University Press, 1939.

- Mitchell S., Daily Life in Victorian England, Greenwood Press: London, 1996.

- Richards J., Happiest Days: The Public Schools in English Fiction, The Alden Press, Oxford, 1988.

- Sylvester D.W., Educational Documents 800-1816, vol. I, England and Wales, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York, 2006.

- Trollpe A., Public Schools, „Fortnightly Review, nr 2, October 1865, s. 476-487.

- Turner David, The Old Boys: The Decline and Rise of the Public Schools, Yale University Press: New Heaven and London, 2015.

- Watson N., Weir S., Friend S., The Development of Muscular Christianity in Victorian Britain and Beyond, „Journal of Religion and Society”, vol. 7 (2005), s. 1-25.

- Wiese L., German Letters on English Education, William Collins, Sons, and Co., London, 1877.

Pozostałe lektury w dużym stopniu będą zależały od wyboru i zainteresowań uczestników.

Efekty uczenia się:

Wiedza: uczestnik zna podstawową terminologię z zakresu historii edukacji w języku angielskim oraz metody interpretacji tekstu historycznego.

Umiejętności: uczestnik samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski oryginalny tekst historyczny, a także poprawnie posługuje się poznaną terminologią historyczno-pedagogiczną.

Kompetencje: uczestnik ma świadomość szerokiego wpływu elitarnego szkolnictwa brytyjskiego na tradycyjny system edukacji i kulturę Wielkiej Brytanii.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz aktywne uczestnictwo oparte na samodzielnej pracy przygotowawczej przed zajęciami. W przypadku słabej aktywności uczestnika lub nieobecności prowadzący może dodatkowo wymagać pisemnego przekładu fragmentu tekstu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Emilia Szantiło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.