Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MKJO-Learninig diversity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N-TR-UCZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MKJO-Learninig diversity
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Niniejsze zajęcia mają na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z różnorodnością społeczną, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie tym zjawiskiem na wszystkich poziomach analizy, między innymi w sferze formalnej i nieformalnej edukacji, zarządzania na poziomie lokalnym, oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych. Opierać się będą o anglojęzyczną literaturę przedmiotu, w tym o praktyczne raporty badawcze. Tematyka zajęć koresponduje z działalnością naukową prowadzących, realizujących obecnie w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN projekt „Divercities", dotyczący zarządzania różnorodnością”

Pełny opis:

Niniejsze zajęcia mają na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z różnorodnością społeczną, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie tym zjawiskiem na wszystkich poziomach analizy. W tym w sferze formalnej i nieformalnej edukacji, zarządzania na poziomie lokalnym, oraz funkcjonowania organizacji pozarządowych. Opierać się będą o anglojęzyczną literaturę przedmiotu, w tym o praktyczne raporty badawcze. Tematyka zajęć koresponduje z działalnością naukową prowadzących, realizujących obecnie w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN projekt „Divercities", dotyczący zarządzania różnorodnością”

Plan zajęć:

1. Wprowadzenie.

2.Różnorodność społeczna w mieście jako potencjał i wyzwanie.

3. Zarządzanie różnorodnością w Polsce - uwarunkowania społeczne,

kulturowe, gospodarcze

4. Integracja poprzez edukację jako główna oś polityki miasta wobec

różnorodności społecznej w Warszawie

5. Wykształcenie i kwalifikacje a równość

szans społecznych

6. Edukacja w różnorodnym społeczeństwie

7. Różnorodne miasto a klasa kreatywna

Literatura:

Camina, M.M. & M.J. Wood (2009), Parallel Lives: Towards a greater understanding of what mixed communities can offer. Urban Studies, 46, pp. 459-480; Kley, S. (2011), Explaining the Stages of Migration within a Life-course Framework. European Sociology Review, 27 (4), pp. 469-486; Schmid, K., Al Ramiah, A. and Hewstone, M. (2014), Neighborhood Ethnic Diversity and Trust: The Role of Intergroup Contact and Perceived Threat. Psychological Science, 25 (3), pp. 665-674; Van Eijk, G. (2012), Good Neighbours in Bad Neighbourhoods: Narratives of Dissociation and Practices of Neighbouring in a ‘Problem’ Place. Urban Studies, 49 (14), pp. 3009-3026; Curley, A.M. (2010). Relocating the poor: Social capital and neighborhood resources. Journal of Urban Affairs, 32 (1), pp. 79-103; Hamnett C., Butler T. and Ramsden M. (2013), ‘I wanted my child to go to a more mixed school’: schooling and ethnic mix in East London. Environment and Planning A, 45 (3), pp. 553-574; Chaskin, R., Khare, A. and Joseph, M. (2012), Participation, Deliberation, and Decision Making: The Dynamics of Inclusion and Exclusion in Mixed-Income Developments. Urban Affairs Review, 48 (6), pp. 863-906; Ewa Korcelli-Olejniczak, Adam Bierzyński, Grzegorz Węcławowicz (2014), Governance arrangements and initiatives in Warsaw, Poland, Report; Ewa Korcelli-Olejniczak, Adam Bierzyński, Mirosław Grochowski, Grzegorz Węcławowicz (2014), Urban Policies on Diversity in Warsaw, Poland, Report.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i możliwości zastosowania

jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

potrafi dobrać i zastosować odpowiednie (włącznie z zaawansowanymi) metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

potrafi przygotować prezentację przedstawiającą wyniki zrealizowanego przez siebie badania

umie zaproponować rozwiązanie problemów, które wymagają interdyscyplinarności w podejściu badawczym

potrafi zainicjować i czynnie uczestniczyć w projektach społecznych

potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych

potrafi przyjmować różne role w zespole badawczym

jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

posiada pogłębioną wiedzę o historii dyscypliny i jej twórcach, w tym pogłębioną wiedzę o koncepcjach socjologów polskich

jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają wszystkie efekty pracy studenta w czasie trwania zajęć: aktywność na zajęciach, prezentacja własnych projektów na forum grupy; wykonanie i prezentacja pracy semestralnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Ewa Korcelli-Olejniczak, Filip Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.