Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-N1-EOWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jesy zapozannie studentów z problemami ochrony własności intelektualnej w zakresie przydatnym dla humanistów i przedstawicieli nauk spolecznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów różnych specjalności, zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich studiów pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej, omawiane są podstawowe pojęcia z tego zakresu. Nacisk położony jest na zasady korzystania z utworów chronionych przez prawa autorskie przez szkoły, uczelnie i biblioteki, a także zakres dozwolonego użytku osobistego utworu objętego ochroną. Poruszana jest także problematyka plagiatu

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej w zakresie interesującym dla studentów kierunków pedagogicznych. Podczas wykładu prezentowane są akty prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz omawiana różnica między zasadami ochrony wynikającej z ustawy Prawo własności przemysłowej a zasadami wynikającymi z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podczas wykładu omawiane są następujące zagadnienia :

- co to jest „utwór”, rodzaje utworów, warunki i zakres ochrony twórcy w świetle Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- prawa osobiste i majątkowe twórcy, prawa współtwórców;

- zakres dozwolonego użytku osobistego utworu objętego ochroną;

- zakres korzystania z utworów objętych ochroną przez szkoły, uczelnie, biblioteki;

- zasady korzystania z utworów chronionych dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

- zasady korzystania z upowszechnionych utworów przez studentów i pracowników uczelni;

- Problem plagiatu.

Efekty uczenia się:

Student:

1. wie jakie akty prawne chronią własność intelektualną i rozumie różnicę w ochronie przewidzianą w przepisach prawa autorskiego i Ustawie Prawo własności przemysłowej ;

2. zna warunki i zakres ochrony twórcy w naszym kraju;

3. rozumie znaczenie podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej, rozumie różnice między prawami osobistymi a majątkowymi twórcy;

4. rozumie zasady korzystania z utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego;

5. zna zasady korzystania z prawnie chronionych utworów przez szkoły, uczelnie, biblioteki

6. zna zasady legalnego kopiowania, korzystania z wyników prac badawczych, publikacji;

7. rozumie czym jest plagiat i jak postępować żeby nie popełnić plagiatu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie odpowiedzi na pytania na piśmie po wysłuchaniu wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zielińska
Prowadzący grup: Anna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zielińska
Prowadzący grup: Anna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.