Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD-Moduł metodyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MD-PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Moduł metodyczny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Moduł stwarza możliwość na poznanie różnorodnych metod pracy indywidualnej, grupowej i w rodzinie stosowanych w pracy społeczno-wychowawczej. Dzięki warsztatowej i praktycznej formie zajęć student ma także okazję przećwiczyć omawiane metody pracy oraz wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

Pełny opis:

Na moduł składają się następujące przedmioty:

- Metody pracy z dzieckiem – warsztat, 30 godzin,

- Metody pracy z grupą – warsztat, 30 godzin,

- Metody pracy z rodziną – warsztat, 30 godzin,

- Praktyka w rodzinie i środowisku – 60 godzin,

- Laboratorium specjalnościowe – 30 godzin.

* ) Dodatkowo studenci studiów magisterskich (II stopnia) nieposiadający uprawnień pedagogicznych robią w ramach modułu dydaktycznego przedmioty: Podstawy dydaktyki ogólnej, Podstawy działalności pedagogicznej, Praktyka pedagogiczna szkolna. Opisy przedmiotów i wymagania egzaminacyjne znajdują się w opisie „Modułu dydaktycznego”, który jest wspólny dla wszystkich specjalności.

Literatura:

Według ustaleń przedmiotowych z zaznaczeniem literatury obowiązującej do egzaminu modułowego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna różnorodne metody i formy pracy wykorzystywane przez pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych,

2. Posiada wiedzę na temat teoretycznych podstaw poznanych metod oraz potrafi opisać i wyjaśnić ich cele, założenia, stosowane techniki oraz ich ograniczenia

3. Zna miejsce, funkcje, zadania oraz prawne i organizacyjne podstawy funkcjonowania wybranych instytucji pomocy dziecku i rodzinie,

4. Zna potrzeby środowiska i grup osób korzystających z pomocy instytucji,

5. Zna procedury korzystania z pomocy wybranych instytucji pomocy dziecku i rodzinie.

Umiejętności:

1. potrafi zastosować metody pracy społeczno-wychowawczej w pracy z dziećmi, rodzinami, grupą,

2. potrafi zorganizować zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane do potrzeb odbiorców działań,

3. potrafi dostrzec i scharakteryzować problemy, pomóc w ich rozwiązaniu,

4. potrafi analizować mechanizmy funkcjonowania grup i rodzin według wybranej koncepcji teoretycznej,

5. potrafi dokonać ewaluacji działań społeczno-wychowawczych z perspektywy organizatora, grupy i uczestnika/klienta,

6. umie sporządzić dokumentację z prowadzonych działań odpowiednio do wymogów instytucji.

Kompetencje społeczne:

1. potrafi nawiązać kontakt z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,

2. potrafi współdziałać w grupie, wspólnie zaplanować i zrealizować zadania,

3. jest wrażliwy na potrzeby innych i potrafi zaplanować i podjąć działania zmierzające do ich zaspokojenia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu modułowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz praktyk, wchodzących w skład modułu, zgodnie z kryteriami oceniania ustalonymi przez osoby prowadzące (Patrz: opisy poszczególnych przedmiotów).

Metody oceniania: praca pisemna, prezentacja, egzamin ustny.

Na egzamin modułowy składa się:

- Przygotowanie programu pracy z grupą dziecięcą lub młodzieżową – opracowanie pisemne,

- Prezentacja programu pracy z grupą podczas egzaminu,

- Odpowiedź z literatury obowiązkowej dla przedmiotów wchodzących w skład modułu,

- Refleksja własna dotycząca doświadczeń wyniesionych z odbytych praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tomaszewska-Pękała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Tomaszewska-Pękała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.