Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MK-Instytucje społeczeństwa obywatelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MK-PSW-ISO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MK-Instytucje społeczeństwa obywatelskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Obraz polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Prawne podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. Źródła wsparcia dla ngo. Projekt jako podstawa działania w organizacjach. Kluczowe pojęcia: społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny, działalność non-profit, wolontariat, sponsoring.

Pełny opis:

Prezentacja obrazu polskiego społeczeństwa obywatelskiego na tle europejskim i światowym. Dyskusja nad wynikami badań dotyczących uczestnictwa młodzieży w życiu obywatelskim, zaangażowaniem społeczeństwa w wolontariat, problemem budowania kapitału społecznego. Poznanie prawnych podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. Praktyczne porady dotyczące zakładania stowarzyszeń i fundacji. Analiza funkcjonowania wybranych stowarzyszeń i fundacji - ich rola w zmianie społecznej. Zasady pisania i prezentacji projektów działania. Sposoby pozyskiwania wsparcia dla organizacji.

Literatura:

Ani książę ani kupiec: obywatel, red. J. Szacki, Znak, Warszawa 1997

A. Naumiuk, Uczestnictwo społeczne młodzieży

Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką, red. B. Karuz – Mozer, P. Borowiec

Współpraca w obszarze kultury – samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe (raport z badań Klon/Jawor – www.civipedia.ngo.pl)

Wolontariat w organizacjach

i inne formy pracy niezarobkowej

poza gospodarstwem domowym – 2011, raport z badań GUS (http://www.stat.gov.pl/)

Polskie organizacje pozarządowe 2012, raport Klon/Jawor (www.civipedia.ngo.pl)

T. Zagrodzka, T. Bruski, Podstawy zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej

M. Dadel O projekcie i wniosku… dla początkujących i tych, którzy chcą uporządkować wiedzę

H. Świda – Ziemba, Młodzi w nowym świecie

A. Ciesiołkiewicz, Organizacje społeczne jako środowisko edukacyjne, w: Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, red. W. Theiss,

M. Chrzczonowicz, A. Krawczyk, Organizacje pożytku publicznego

M. Dadel, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

M. Chrzczonowicz, Aneta Krawczyk, Jak założyć stowarzyszenie i napisać jego statut

B. Kwiatkowska, Jak założyć fundację?

M. Chrzczonowicz, Jak napisać statut fundacji?,

M. Borowska, I. Dembicka-Starska, Mocni w promocji. Podręcznik dla organizacji pozarządowych

Efekty uczenia się:

Student:

- interpretuje przepisy prawne dotyczące funkcjonowania sektora pozarządowego

- charakteryzuje, na podstawie badań, stan polskiego społeczeństwa obywatelskiego

- rozróżnia źródła finansowania organizacji

- umie napisać projekt działania dla organizacji społecznej

- umie wypełnić wniosek grantowy

- umie dokonać prezentacji organizacji społecznej

Metody i kryteria oceniania:

- dwie prace będące efektem pracy zespołowej

- prezentacja wybranej organizacji

- kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.