Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2-Wiedza o rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MS2-PSW-WR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2-Wiedza o rodzinie
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące stanu i przeobrażeń rodziny polskiej z uwzględnieniem zagrożeń utrudniających jej funkcjonowanie w wymiarze instytucjonalnym i grupowym

Pełny opis:

Tematyka zajęć uwzględnia trzy główne grupy zagadnień:

I. Małżeństwo i rodzina w okresie przemian

• przemiany rodziny w sferze poglądów, struktury i funkcji

modele małżeństwa i rodziny

•alternatywne formy życia rodzinnego

II. Dysfunkcjonalność rodziny – uwarunkowania, perspektywa wszystkich członków rodziny

•Kryzysy rodzinne - rodzaje, przebieg, konsekwencje

•Wymiary funkcjonalności i dysfunkcjonalności rodziny

III Oblicza trudnego rodzicielstwa

•Wybrane problemy rodziny (w tym rozwód, śmierć bliskiej osoby, małoletnie rodzicielstwo, przemoc w rodzinie, migracja, problem alkoholowy)

Literatura:

• F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002

• W. Badura-Madej (wybór): Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1996

• A. Kwak (red.) Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi. Warszawa 2008,

• T. Rostowska, A. Jarmołowska (red), Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, Warszawa 2010

• A. Seweryńska: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2003

• K. Slany: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002

Efekty uczenia się:

WIADOMOŚCI

•Przedstawia przemiany rodziny w zakresie struktury, funkcji i świadomości rodzinnej

•Wskazuje zagrożenia utrudniające funkcjonowanie rodziny w wymiarze instytucjonalnym i grupowym

•Zna mechanizmy związane z funkcjonowaniem rodziny problemowej z uwzględnieniem perspektywy wszystkich członków rodziny

•Zna programy wsparcia rodziny i dostępne formy pomocy rodzinie w zależności od problemów w niej występujących

UMIEJĘTNOŚCI

•Interpretuje czynniki zagrożenia i sytuacje występujące w rodzinie problemowej

•Ocenia sytuację dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym.

•Wskazuje możliwości pomocy dziecku i rodzinie problemowej

KOMPETENCJE

• potafi dostrzec osoby potrzebujące pomocy

• zna formy działania nastawione na pomoc rodzinie problemowej

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na zajęciach

• Kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozdrowicz
Prowadzący grup: Ewa Kozdrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kozdrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozdrowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.