Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS3-Moduł specjalnościowy 3: Sytuacje trudne w życiu dziecka i rodziny.Diagnoza i pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MS3-PSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS3-Moduł specjalnościowy 3: Sytuacje trudne w życiu dziecka i rodziny.Diagnoza i pomoc
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. zna teoretyczne wyjaśnienia zagadnień życia rodzinnego, posiada wiedzę na temat dynamiki życia rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów rodzinach i sytuacji kryzysowych,

2. zna i rozumie pojęcia i terminy pedagogiki i psychologii dotyczące konfliktów w rodzinach i sytuacji kryzysowych

3. zna i rozumie mechanizmy związane z funkcjonowaniem rodziny problemowej z uwzględnieniem perspektywy wszystkich członków rodziny

4. zna prawa dzieci i prawa socjalne rodziny,

5. zna regulacje prawne dotyczące pracy opiekuńczo-wychowawczej i pomocy rodzinie,

6. potrafi opisać i uzasadnić teoretycznie działania podejmowane na rzecz dziecka i rodziny,

7. zna kontekst systemowy i etyczny działań podejmowanych na rzecz dziecka i rodziny

Umiejętności:

1. potrafi zastosować zdobytą wiedzę, pogłębiać ją i aktualizować,

2. potrafi przedstawić przesłanki teoretyczne i uzasadnić potrzebę swoich działań,

3. potrafi doskonalić swoje kompetencje i samodzielnie planować rozwój zawodowy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie

4. potrafi planować pracę z dzieckiem, grupą, rodziną i realizować wspólnie podjęte zadania,

5. potrafi dostrzec i przeciwdziałać sytuacjom zagrożeń, krzywdy, dyskryminacji,

6. potrafi organizować stosownie do potrzeb dzieci zajęcia i odpowiednie do problemów rodziny wsparcie,

7. potrafi poprawnie stosować przepisy prawa w pracy z rodziną, szczególnie problemową, potrzebującą wsparcia

8. umie stworzyć sytuacje sprzyjające rozwijaniu aktywności dzieci i autonomii rodziny,

9. potrafi współdziałać w strukturach organizacyjnych służb w środowisku lokalnym

Kompetencje społeczne:

1. potrafi nawiązać dobry kontakt z dziećmi i rodzinami,

2. potrafi dostrzec i o odpowiednio zareagować na trudne sytuacje w życiu rodziny i dziecka,

3. potrafi podejmować decyzje i w sposób odpowiedzialny realizować plany,

4. postępuje zgodnie z prawem i etyką zawodową,

5. potrafi pracować w zespołach interdyscyplinarnych podejmując w nich różne role,

6. wspierając rodzinę szanuje jej prawo do autonomii i podmiotowości,

7. w sytuacji konfliktu i kryzysu potrafi dostrzec i chronić interesy dziecka,

8. rozumie znaczenie doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności,

9. dba o wysoką jakość pracy opiekuńczo-wychowawczej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.