Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS2 - Indywidualna praktyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ1-MS3-PSW-IP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MS2 - Indywidualna praktyka pedagogiczna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach praktyki student poznaje specyfikę instytucji, w której odbywa praktykę, sytuację osób, dla których działa instytucja, specyfikę ich potrzeb, sposoby „rekrutacji”klientów.

Poprzez praktyki student stara się poznać sytuację dzieci /młodych osób potrzebującej pomocy. Studenci zostaną pouczeni w kwestii przestrzegania poufności i tajemnicy zawodowej.

Studenci będą mogli realizować podczas praktyk zadania wymagane przez uczelnię – obserwacje, wywiady, prace badawcze oraz własne projekty działania.

Pełny opis:

W ramach praktyki 'instytucjonalnej" student poznaje specyfikę instytucji, w której odbywa praktykę (podstawy prawne i organizacyjne, miejsce w systemie opieki nad dziećmi i pomocy rodzinie, statut, regulamin, cele, funkcje i zadania, program pracy pedagogicznej i socjalnej; strukturę i specyfikę zatrudnienia w instytucji, zadania poszczególny pracowników; zasady współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w środowisku); charakterystykę osób, dla których działa instytucja: (specyfika potrzeb, sposoby „rekrutacji” – w jaki sposób dzieci/rodziny trafiają w pole działania instytucji, formy pracy instytucji, grupy pracownicze).

W ramach praktyki „indywidualnej” student stara się poznać sytuację dziecka/młodej osoby potrzebującej pomocy. Student może sam w naturalny sposób nawiązać kontakt z dzieckiem lub zaoferować pomoc dziecku, które skontaktuje ze studentem dyrekcja placówki lub opiekun praktyk. W każdym przypadku dziecko i jego rodzice muszą wyrazić zgodę na taki kontakt, a w koniecznych sytuacjach może być to uregulowane pisemną umową (np. że student będzie spędzał z dzieckiem czas w określone dni tygodnia i że rodzice zapewnią obecność dziecka np. w świetlicy czy też w domu). Wszystkie szczegółowe kwestie zostaną ustalone z opiekunem praktyk. Studenci zostaną pouczeni w kwestii przestrzegania poufności i tajemnicy zawodowej.

Studenci będą mogli realizować podczas praktyk zadania wymagane przez uczelnię – obserwacje, wywiady, prace badawcze oraz własne projekty działania.

Efekty uczenia się:

1.Wiadomości

•Poznaje i umie przedstawić instytucję, w której realizuje praktyki

•Potrafi scharakteryzować grupę docelową

•Potrafi przedstawić program pracy oraz zadania realizowane przez zespół profesjonalistów/wolontariuszy.

2. Zrozumienie

•Rozumie przyczyny, dla jakich dzieci i rodziny trafiają do instytucji/programów pomocy

•Rozumie sytuację osób/rodzin korzystających z pomocy

3. Zastosowanie

•Interpretuje czynniki zagrożenia

•Wskazuje możliwości pomocy dziecku i rodzinie

•Przedstawia własny projekt działania

4. Analiza

•Ocenia sytuację dziecka w środowisku rodzinnym i instytucjonalnym

•Porządkuje wiadomości uzyskane z pomocą różnych metod i z różnych źródeł

5. Synteza

• Podsumowuje informacje uzyskane z różnych źródeł

6. Ocena

• Ocenia możliwości pomocy rodzinie (poziom macro i mikro)

• Ocenia proces pomocy i jego efekty

• Formułuje wnioski

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie aktywność studenta na zajęciach i poziom realizowanych zadań, w tym pracy zaliczeniowej. Uwzględniona zostanie też opinia z miejsca praktyk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.