Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBH-Filozofia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MBH-FE-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBH-Filozofia edukacji
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony współczesnej filozofii edukacji, zwłaszcza w jej wydaniu anglosaskim. Poruszone zostaną najważniejsze obszary problemowe, które charakteryzują dziś filozoficzny dyskurs dotyczący edukacji.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych wykładów (przykłady):

Kształcenie i wychowanie a namysł. Filozoficzne wyzwania dla nauczycieli i pedagogów.

Uczeń, student i nauczyciel – różne role społeczne w kontekście tradycji pedagogicznej.

Etyczny wymiar kształcenia i wychowania. Nauczyciel i wychowawca jako etyk.

Nauczyciel w działaniu. Czy istnieje doskonała metoda kształcenia?

Instytucje edukacyjne – kryzys edukacji i krytyka praktyki pedagogicznej.

Wiedza i rozumienie, praktyka i teoria. Złożoność uczenia się i nauczania.

Literatura:

1. Michaił Bachtin, W stronę filozofii czynu, tłum. B. Żytko, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdansk 1997.

2. Henri Bergson, O specjalizacji, [w:] tegoż, Wykłady o wychowaniu, tłum. P. Kostyło, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 7-17.

3. Hans-Georg Gadamer, Teoria, technika, praktyka, tłum. A. Przyłębski, [w:] Andrzej Przyłębski, Gadamer, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006, s. 213-239.

4. Pierre Hadot, Filozofia jako sposób życia, [w:] tegoż, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 287-302.

5. Martin Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, cz. I.

6. Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1995, s. 5-25, 75-90.

7. Leszek Kołakowski, Obecność mitu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994, s. 79-94 („Fenomen obojętności świata”).

8. Maurice Merleau-Ponty, Obecni w słowie, [w:] tegoż, Proza świata. Eseje o mowie, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 62-79.

9. Iris Murdoch, Prymat dobra, tłum. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996. („Prymat dobra nad innymi pojęciami”).

10. Fryderyk Nietzsche, To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, PIW, Warszawa 1999, cz.I.

11. Michael Oakeshott, Wieża Babel i inne esje, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999 („Poezja i jej głos w rozmowie ludzkości”).

12. Platon, Fileb, tłum. Władysław Witwicki, PWN, Warszawa 1958.

13. Jan Patočka, Czy dzieje mają sens?, tłum. Juliusz Zychowicz, [w:] tegoż, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, s. 73-106.

14. Paul Ricoeur, Przyswojenie, tłum. P. Graff, [w:] tegoż, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wybrała K. Rosner, PIW, Warszawa 1989, s. 272-289.

15. Kwartalnik Pedagogiczny 2004 nr 1-2

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student umie:

" określić i opisać najważniejsze problemy współczesnej filozofii edukacji,

" przedstawić ich egzemplifikacje, odwołując się do wybranych konceptualizacji związków filozofii i pedagogiki,

" porównać teoretyczne i praktyczne dylematy związane z poruszanymi w tekstach zagadnieniami,

" przedstawić filozoficzną argumentację przemawiającą za jednością teorii i praktyki pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne, odpowiedź pisemna na dwa pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Rafał Godoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony wybranym zagadnieniom z zakresu współczesnej filozofii edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem Anglosaskich inspiracji w jej obszarze.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych wykładów:

Wykład 1

Wykład wprowadzający. Struktura kursu. Problematyczność wykładu jako formy pracy dydaktycznej. Zadania i wyzwania dla uczestników.

Wykład 2

Kształcenie i wychowanie a namysł. Filozoficzne wyzwania dla nauczycieli i pedagogów.

Wykład 3

Uczeń, student i nauczyciel – różne role społeczne w kontekście tradycji pedagogicznej.

Wykład 4

Etyczny wymiar kształcenia i wychowania. Nauczyciel i wychowawca jako etyk.

Wykład 5

Nauczyciel w działaniu. Czy istnieje doskonała metoda kształcenia?

Wykład 6

Instytucje edukacyjne – kryzys edukacji i krytyka praktyki pedagogicznej.

Wykład 7

Wiedza i rozumienie, praktyka i teoria. Złożoność uczenia się i nauczania.

Wykład 8

Wykład podsumowujący. Pisemne zaliczenie wykładu.

Literatura:

1. Michaił Bachtin, W stronę filozofii czynu, tłum. B. Żytko, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdansk 1997.

2. Henri Bergson, O specjalizacji, [w:] tegoż, Wykłady o wychowaniu, tłum. P. Kostyło, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 7-17.

3. Hans-Georg Gadamer, Teoria, technika, praktyka, tłum. A. Przyłębski, [w:] Andrzej Przyłębski, Gadamer, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006, s. 213-239.

4. Pierre Hadot, Filozofia jako sposób życia, [w:] tegoż, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 287-302.

5. Martin Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, cz. I.

6. Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1995, s. 5-25, 75-90.

7. Leszek Kołakowski, Obecność mitu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994, s. 79-94 („Fenomen obojętności świata”).

8. Maurice Merleau-Ponty, Obecni w słowie, [w:] tegoż, Proza świata. Eseje o mowie, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 62-79.

9. Iris Murdoch, Prymat dobra, tłum. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996. („Prymat dobra nad innymi pojęciami”).

10. Fryderyk Nietzsche, To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, PIW, Warszawa 1999, cz.I.

11. Michael Oakeshott, Wieża Babel i inne esje, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999 („Poezja i jej głos w rozmowie ludzkości”).

12. Platon, Fileb, tłum. Władysław Witwicki, PWN, Warszawa 1958.

13. Jan Patočka, Czy dzieje mają sens?, tłum. Juliusz Zychowicz, [w:] tegoż, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, s. 73-106.

14. Paul Ricoeur, Przyswojenie, tłum. P. Graff, [w:] tegoż, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wybrała K. Rosner, PIW, Warszawa 1989, s. 272-289.

15. Kwartalnik Pedagogiczny 2004 nr 1-2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony wybranym zagadnieniom z zakresu współczesnej filozofii edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem Anglosaskich inspiracji w jej obszarze.

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych wykładów:

Wykład 1

Wykład wprowadzający. Struktura kursu. Problematyczność wykładu jako formy pracy dydaktycznej. Zadania i wyzwania dla uczestników.

Wykład 2

Kształcenie i wychowanie a namysł. Filozoficzne wyzwania dla nauczycieli i pedagogów.

Wykład 3

Uczeń, student i nauczyciel – różne role społeczne w kontekście tradycji pedagogicznej.

Wykład 4

Etyczny wymiar kształcenia i wychowania. Nauczyciel i wychowawca jako etyk.

Wykład 5

Nauczyciel w działaniu. Czy istnieje doskonała metoda kształcenia?

Wykład 6

Instytucje edukacyjne – kryzys edukacji i krytyka praktyki pedagogicznej.

Wykład 7

Wiedza i rozumienie, praktyka i teoria. Złożoność uczenia się i nauczania.

Wykład 8

Wykład podsumowujący. Pisemne zaliczenie wykładu.

Literatura:

1. Michaił Bachtin, W stronę filozofii czynu, tłum. B. Żytko, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdansk 1997.

2. Henri Bergson, O specjalizacji, [w:] tegoż, Wykłady o wychowaniu, tłum. P. Kostyło, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 7-17.

3. Hans-Georg Gadamer, Teoria, technika, praktyka, tłum. A. Przyłębski, [w:] Andrzej Przyłębski, Gadamer, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006, s. 213-239.

4. Pierre Hadot, Filozofia jako sposób życia, [w:] tegoż, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 287-302.

5. Martin Heidegger, Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000, cz. I.

6. Karl Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1995, s. 5-25, 75-90.

7. Leszek Kołakowski, Obecność mitu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994, s. 79-94 („Fenomen obojętności świata”).

8. Maurice Merleau-Ponty, Obecni w słowie, [w:] tegoż, Proza świata. Eseje o mowie, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 62-79.

9. Iris Murdoch, Prymat dobra, tłum. A. Pawelec, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996. („Prymat dobra nad innymi pojęciami”).

10. Fryderyk Nietzsche, To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. S. Lisiecka, Z. Jaskuła, PIW, Warszawa 1999, cz.I.

11. Michael Oakeshott, Wieża Babel i inne esje, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999 („Poezja i jej głos w rozmowie ludzkości”).

12. Platon, Fileb, tłum. Władysław Witwicki, PWN, Warszawa 1958.

13. Jan Patočka, Czy dzieje mają sens?, tłum. Juliusz Zychowicz, [w:] tegoż, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, s. 73-106.

14. Paul Ricoeur, Przyswojenie, tłum. P. Graff, [w:] tegoż, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, wybrała K. Rosner, PIW, Warszawa 1989, s. 272-289.

15. Kwartalnik Pedagogiczny 2004 nr 1-2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.