Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MBH-WKP-W Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: MBH-Współczesne kierunki pedagogiczne
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie założeń filozoficznych oraz nakreślenie profilu głównych tendencji i orientacji we współczesnej pedagogice, ze szczególnym uwzględnieniem dominujących przesłań, wybranych kategorii łączących je zależności, kontekstualnych interpretacji.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

- ukazać w sposób systematyczny wiedzę niezbędną dla zrozumienia

profilu współczesnej myśli pedagogicznej;

- ukazać zróżnicowanie współczesnej myśli pedagogicznej;

- ukazać filozoficzne wizje podmiotu we współczesnej pedagogice;

- ukazać kulturowe i społeczne konteksty wychowania;.

- przedstawić relacje między różnymi stanowiskami teoretycznymi.

Literatura:

1.L. Kohlberg, R. Mayer: Rozwój jako cel wychowania, [w]: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red):Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Warszawa 1993;

2. B. Śliwerski: Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998 (w zakresie korespondującym z treścią wykładów).

3. S. Gałkowski: Filozofia a pedagogika. Współzależności i granice,[ w]: Kwartalnik Pedagogiczny, Warszawa 2017, nr 1(243)

Efekty uczenia się:

Po wykładzie student:

WIEDZA

- posiada wiedzę dotycząca teoretycznych kontekstów współczesnej myśli pedagogicznej;

- posiada wiedzę dotyczącą teoretycznych i praktycznych kontekstów wychowania ;

- zna znaczenie podstawowych terminów i kategorii;

- posiada wiedzę dotyczącą współczesnych teorii i trendów pedagogicznych.

UMIEJĘTNOŚCI

- umie analizować i syntetyzować treści wykładu;

- umie stosować odpowiednia terminologię;

- umie wyjaśniać związki między różnymi stanowiskami teoretycznymi;

-umie zadawać pytania dotyczące współczesnych stanowisk w pedagogice.

POSTAWY

- jest otwarty poznawczo na złożoność współczesnej myśli pedagogicznej;

- jest otwarty poznawczo na kulturowe i społeczne konteksty współczesnego wychowania;

- jest otwarty poznawczo na teoretyczne konteksty współczesnej myśli pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie. pisemne. 3 pytania otwarte. 90 min.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: Małgorzata Przanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Włodarczyk R., Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej, IMPULS, Kraków 2016 (Rozdz. 3: O stawaniu się człowiekiem – zagadnienia antropologii filozoficznej i pedagogicznej w myśli Ericha Fromma , s. 93-128; Rozdz. 6: Wybrane aplikacje myśli Ericha Fromma do krytycznej teorii edukacji, 227-276)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Godoń
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Włodarczyk R., Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej, IMPULS, Kraków 2016 (Rozdz. 3: O stawaniu się człowiekiem – zagadnienia antropologii filozoficznej i pedagogicznej w myśli Ericha Fromma , s. 93-128; Rozdz. 6: Wybrane aplikacje myśli Ericha Fromma do krytycznej teorii edukacji, 227-276)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.