Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MBSp-EWA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MBSp-Ewaluacja instytucji edukacyjnych-wykład
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs jest elementem modułu badań społecznych. Wraz z zajęciami z metodologii badań społecznych ma budować fundamenty myślenia naukowego w pedagogice.

Skrócony opis:

Cele kursu

1. Poznanie podstaw metodologii badań ewaluacyjnych w edukacji.

2. Poznanie wyników wybranych badań ewaluacyjnych w edukacji.

Pełny opis:

Cele kursu:

1. Poznanie podstaw metodologii badań ewaluacyjnych w edukacji.

2. Poznanie wyników wybranych badań ewaluacyjnych.

Treści kształcenia:

1. Problem przyczynowości i schematy badawcze stosowane w badaniach ewaluacyjnych w edukacji: eksperyment, metody kontrfaktyczne, metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Podejście jakościowe i case study.

2. Metody zbierania danych ilościowych w badaniach ewaluacyjnych w edukacji: klasyczna teoria testów, teoria wykonania zadania testowego (IRT), modele diagnostyczne, obserwacja ilościowa, ankiety.

3. Metody zbierania danych jakościowych w badaniach ewaluacyjnych w edukacji: podejście niepsychometryczne do osiągnięć szkolnych - Structure of Observed Learning Outcomes (SOLO), wywiady, obserwacja etnograficzna, analiza dokumentów.

4. Systemy egzaminacyjne i ich funkcje.

5. Przykładowe programy badawcze monitorowania procesów edukacyjnych i wspierania ewaluacji pracy szkół w Polsce:

• Porównywalne wyniki egzaminacyjne (PWE).

• Monitorowanie nierówności edukacyjnych w skali kraju.

• Wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) dla szkół.

4. Przykładowe programy międzynarodowych badań ewaluacyjnych:

• Problemy metodologiczne w międzynarodowych badaniach osiągnięć szkolnych.

• Międzynarodowe badania prowadzone przez Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): PISA, PIAAC.

• Międzynarodowe badania prowadzone przez The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA): TIMSS, PIRLS.

Literatura:

- Babbie E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdział 12. Badania ewaluacyjne.

- Dolata R., Sitek M. (red. ) (2015). Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. Rozdziały 1-2.

- Aktualne raporty krajowe z badań PISA, PIRLS i TIMSS

- Jakubowski, M., Konarzewski, K, Muszyński, M., Smulczyk, M., Walicki, P (2017). Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowych. Raport Fundacji Evidence Institute oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dostęp: www.evidenceinstitute.pl (wybrane fragmenty)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Znajomość pojęć z zakresu metodologii badań ewaluacyjnych w edukacji.

- Znajomość wyników wybranych badań ewaluacyjnych w edukacji

Umiejętności:

- Krytyczna oceny metodologicznych aspektów badań ewaluacyjnych w edukacji.

- Stosowanie wyników badań ewaluacyjnych w analizach funkcjonowania systemu edukacji.

Postawy:

- Rozumienie potrzeby wykorzystywania w polityce edukacyjnej i indywidualnych działaniach pedagogicznych wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Test sprawdzający znajomość podstawowych zagadnień z zakresu metodologii ewaluacji instytucji edukacyjnych i wyników międzynarodowych badań edukacyjnych uwzględnionych w programie kursu. Test obejmie treści wykładowe i literaturę obowiązkową. Ocena końcowa z testu jest wliczana do średniej z MBSp.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Pęczak
Prowadzący grup: Marek Smulczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.