Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD-Moduł metodyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MD-PO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Moduł metodyczny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Moduł Metodyczny Specjalnościowy jest w swym założeniu uzupełnieniem Modułu Dydaktycznego o zagadnienia typowe lub charakterystyczne dla studiowanej specjalności. Dlatego student Specjalności Pedagog szkolny-Doradca edukacyjno-zawodowy na zajęciach w ramach Modułu Metodycznego będzie konfrontowany z problematyką swoistą dla zadań realizowanych w ramach roli zawodowej.

Skrócony opis:

Prezentowa będzie wiedza z dwoch zakresów tematycznych: metodyki pracy doradcy edukacyjno-zawodowego oraz problematyka niepowodzeń dydaktyczno-wychowawczych.

Pełny opis:

I. 1. Zalecenia Unii Europejskiej dotyczące problematyki poradnictwa zawodowego.

2. Szkolny doradca zawodowy:

2.1. Podstawy prawne działalności szkolnych doradców zawodowych

2.2. Kwalifi kacje i predyspozycje do pracy na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego

2.3. Zadania szkolnego doradcy zawodowego

2.4.Wiedza i umiejętności doradcy zawodowego

2.5.Rola szkolnego doradcy zawodowego

3.Metody pracy doradcy zawodowego

Praca z grupą

Praca z indywidualnym uczniem

II. Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych:

1. Pojęcie niepowodzeń szkolnych – teoretyczne ujęcie problemu

2. Rodzaje przyczyny niepowodzeń szkolnych

3. Indywidualne właściwości ucznia, a niepowodzenia szkolne

4. Niepowodzenia szkolne, diagnoza, profilaktyka i terapia

5. Pedagog wobec niepowodzeń szkolnych

Literatura:

1.Baraniak B.,/red/Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej Warszawa 2007

2.Kargulowa A., Poradnictwo jako wiedza i system działań.Warszawa 1996

3. Kargulowa A., Poradnictwo jako wiedza i system działań.Warszawa 1996

4. Piorunek M.: Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji. Poznań, 2004

1. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

2. Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza / red. nauk. Maria Deptuła ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2009

3. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

4. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 6. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006

Efekty uczenia się:

I. Wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu poradnictwa i rozwoju zawodowego

- ilustruje różne rodzaje struktur i instytucji w dziedzinie poradnictwa

- wykorzystuje wiedzę ogólną obejmującą zagadnienia z poradnictwa

w ramach studiowanej specjalności

- posługuje się pojeciami z zakresu teorii diagnozowania pedagogicznego

- wykorzystując wiedzę pedagogiczną i psychologiczną interpretuje sytuacji dziecka z zaburzeniami rozwojowymi

II. Umiejetności:

- opisuje i syntetyzuje zadania rozwojowe w poszczególnych okresach

życia człowieka

- diagnozuje i analizuje przyczyny przebiegu rozwoju zawodowego

- określa kierunki dalszego uczenia się i planuje proces

samokształcenia

- samodzielnie opracuje program i scenariusz pracy korekcyjno-wyrównawczej

III. Postawa:

- adekwatnie określa priorytety służące realizacji

wyznaczonego przez siebie zadania dla siebie i innych

- przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych

Praktyki zawodowe:

Indywidualna praktyka pedagogiczna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.