Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD-Wybrane problemy edukacji medialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MD-PO-EM-W Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: MD-Wybrane problemy edukacji medialnej
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs podejmuje tematykę uwarunkowań procesu nauczania i uczenia się oraz wychowania z perspektywy mediów.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu edukacji medialnej oraz umiejętności definiowania problemów społeczeństwa informacyjnego, w którym media stają się nie tylko wytworem, ale i kreatorem współczesnej kultury.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane na zajęciach przygotują studentów do świadomego i krytycznego odbioru komunikatów medialnych oraz posługiwania się mediami jako narzędziami intelektualnymi współczesnego człowieka.

W ramach przedmiotu będą omawiane następujące zagadnienia:

• Podstawowe pojęcia edukacji medialnej;

• Media w historii cywilizacji;

• Koncepcje społeczeństwa informacyjnego;

• Media a kształcenie i wychowanie;

• Media a przemiany społeczne;

Zajęcia mieszane – co drugie zajęcia realizowane zdalnie.

Literatura:

Literatura:

Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., (red.), Edukacja medialna, Toruń 2002.

Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł, procesów, Toruń 2002.

Kochan M., Pojedynek na słowa – techniki erystyczne w publicznych sporach, Znak, Kraków 2005

Keen A, "Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę", Rozdział 2, WAiP 2007.

McLuhan M., Zrozumieć media, (tłum. N. Szczucka), Warszawa 2004.

Siemieniecki B., Pedagogika medialna, Podręcznik akademicki, t.1 i 2., Warszawa 2007.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, PWN, Warszawa 2008

Taposcott D., "Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat”, WAiP, 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student wymieni i opisuje podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu edukacji medialnej;

- student definiuje typowe problemy społeczeństwa medialnego;

- student określa prawidłowości i uwarunkowania procesu uczenia się i nauczania z wykorzystaniem współczesnych mediów;

Umiejętności:

- student poddaje analizie współczesne koncepcje z zakresu edukacji medialnej;

- student diagnozuje problemy społeczeństwa medialnego;

- student wskazuje elementy erystyczne oraz aktu perswazyjnego w przekazach medialnych;

- student trafnie ocenia rolę mediów w kształtowaniu postaw społecznych;

Postawy:

- student przejawia zachowania świadczące o postawie krytycznej wobec patologii społecznych kształtowanych za pośrednictwem mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagane uzyskanie określonej liczby punktów z sekcji wiadomości i zrozumienie, zastosowanie i analiza, synteza oraz ocena.

Punkty można zdobyć w ramach zajęć oraz kolokwium końcowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.