Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MD-Instytucje państwa obywatelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MD-PO-IPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: MD-Instytucje państwa obywatelskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. zdefiniuje i dokona analizy pojęć z zakresu tematyki państwa obywatelskiego,

2. odróżni funkcje i zadania organizacji samorzadowych i pozarządowych,

3. zastosuje wzory działania NGO (non-governmental organization) do stworzenia własnego modelu współpracy szkoły i organizacji pozarządowych,

4. oceni wpływ NGO na wzrost poziomu aktywności obywatelskiej,

5. oszacuje znaczenie działalności trzeciego sektora dla rozwoju placówek oświatowych.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy dotyczącej zmian zachodzących w Polsce po 1989 roku w kontekście powstawania i rozwijania się organizacji pozarządowych. Szczególny nacisk jest położony na analizę systemu tzw. dialogu społecznego i poznanie instytucji wspierających tenże dialog. Ponadto celem jest wyposażenie studentów w narzędzia pozwalające na samodzielne stworzenie własnego modelu współpracy placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

Literatura:

1. H. Domański, A. Rychard, P. Śpiewak: Polska jedna czy wiele? Wyd. TRIO, Warszawa 2005.

2. Grabowska, T. Szawiel: Budowanie demokracji. Wyd. PWN, Warszawa 2001.

3. M. Marody (red.): Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

4. E. Wnuk-Lipiński: Socjologia życia publicznego. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

5. M. Witkowska, A. Wierzbicki (red.): Społeczeństwo obywatelskie. Wyd. ASPRA-Jr, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. zdefiniuje i dokona analizy pojęć z zakresu tematyki państwa obywatelskiego,

2. odróżni funkcje i zadania organizacji samorzadowych i pozarządowych,

3. zastosuje wzory działania NGO (non-governmental organization) do stworzenia własnego modelu współpracy szkoły i organizacji pozarządowych,

4. oceni wpływ NGO na wzrost poziomu aktywności obywatelskiej,

5. oszacuje znaczenie działalności trzeciego sektora dla rozwoju placówek oświatowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę następuje na podstawie:

-bieżącej oceny przygotowania do zajęć

-prezentacji

-kontroli obecności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.