Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MS1-Twórcze rozwiązywanie problemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-NZ2-MS1-PO-TRP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: MS1-Twórcze rozwiązywanie problemów
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest nabycie i rozwój umiejętności z zakresu twórczego rozwiązywania problemów. Zajęcia pozwolą zwiększyć efektywność działania w warunkach interakcji społecznej oraz rozwinąć cechy intelektu związane z myśleniem dywergencyjnym, takie jak: płynność, giętkość czy oryginalność.

Pełny opis:

W ramach zajęć realizowany będzie trening z zakresu: twórczego myślenia (abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego, myślenia metaforycznego, dokonywania transformacji), podejmowania decyzji oraz zastosowania różnego typu technik wspomagających proces rozwiązywania problemów. Dodatkowo każde zajęcia będą rozpoczynały się krótkimi wykładami z zakresu poniższych tematów:

• podstawowe terminy z zakresu teorii rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji (zadanie, problem, sytuacja problemowa, rozwiązanie problemu, sytuacja decyzyjna, problem decyzyjny, decydent, decyzja dopuszczalna i optymalna, kryteria oceny decyzji);

• typologie i etapy rozwiązywania problemów;

• przeszkody i czynniki wspomagające rozwiązywanie problemów;

• wybrane współczesne teorie twórczości i twórczego rozwiązywania problemów;

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Nęcka E., Orzechowski J., Słabosz Aleksandra, Szymura B., Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005;

• Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia Poznawcza, PWN i Wydawnictwo SWPS, 2006.

Literatura uzupełniająca:

• Bono E., Sześć myślowych kapeluszy, Helion 2008;

• Ernst G.W., Newell A., GPS: a case study in generality and problem solving, Academic Press, 1969;

• Franken R.E., Psychologia motywacji, wyd. GWP, Gdańsk 2005;

• Góralski A., Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa 1980;

• Marciszewski W., Poradnik dla niezdecydowanych, Ossolineum, Wrocław 1974;

• Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002;

Efekty uczenia się:

Wiedza i zrozumienie, student:

• wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu teorii rozwiązywania problemów, twórczego myślenia;

• wymienia etapy, przeszkody oraz czynniki wspomagające rozwiązywanie problemów;

Umiejętności, student:

• diagnozuje przyczyny powstania problemu;

• poprawnie identyfikuje i definiuje problem;

• stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów adekwatnie do zastanej sytuacji.

Postawy, student:

• wykazuje chęć rozwoju cech intelektu związanych z myśleniem dywergencyjnym;

• dobrowolne stosuje w praktyce zasady oraz techniki związane z twórczym rozwiązywaniem problemów.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności, ocena ciągła (aktywność na zajęciach), kolokwium końcowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobromir Dziewulak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.