Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-SN-EZDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Skrócony opis:

Cele. Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw, koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej. Pomoc studentom: w dokonywania zmian w swoim stylu życia, rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych; planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego.

Treści. Czynniki determinujące prozdrowotne style życia. Podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej. Podstawy metodyki edukacji zdrowotnej..

Pełny opis:

Cele:

1. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej:

- holistycznej koncepcji zdrowia i czynników je warunkujących,

- koncepcji współczesnej edukacji zdrowotnej i jej celów w różnych okresach życia,

- edukacji zdrowotnej w rodzinie, przedszkolu i szkole,

- rozwijania umiejętności osobistych i społecznych,

- metodyki edukacji zdrowotnej – planowanie i ewaluacja, rola ucznia i nauczyciela, uczenie się przez doświadczanie,

2. Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji niezbędnych do:

− poznawania siebie, identyfikowania własnych potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej,

− podejmowania działań dla zmiany zachowań zdrowotnych w kierunku prozdrowotnym,

− rozpoznawania potrzeb dzieci w zakresie edukacji zdrowotnej,

− opracowywania scenariuszy zajęć, z wykorzystaniem cyklu uczenia się przez doświadczanie.

Treści :

- Holistyczna koncepcja zdrowia, koncepcja salutogenezy i poczucia koherencji, Prozdrowotne style życia, dbałość o zdrowie, poczucie samoskuteczności, wsparcie społeczne

- Koncepcja współczesnej edukacji zdrowotnej,

- Edukacja zdrowotna w rodzinie, przedszkolu i szkole,

- Edukacja zdrowotna ukierunkowana na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych (życiowych – life skills),

- Podstawy metodyki edukacji zdrowotnej - komunikowanie się, badanie potrzeb

- Metody aktywizujące,

- Zasady planowania, realizacji i ewaluacji zajęć.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2007 lub 2010, 2012 – część I (str. 17-275).

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

I. W zakresie wiedzy – student:

1. Omawia definicję, wymiary zdrowia, jego holistyczne ujęcie oraz czynniki je warunkujące,

2. Wie, na czym polega dbałość o zdrowie w różnych okresach życia.

3. Wyjaśnia co oznacza termin umiejętności osobiste i społeczne (życiowe) i jaki jest ich związek ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

4. Wymienia cele i zakres tematyczny edukacji zdrowotnej w przedszkolu i szkole

5. Omawia cykl uczenia się przez doświadczanie i jego wykorzystanie w przygotowaniu scenariuszy zajęć

6. Omawia zasady planowania, realizacji i ewaluacji edukacji zdrowotnej

II. W zakresie umiejętności – student:

1. Dokonuje oceny własnych zachowań zdrowotnych,

2. Prezentuje metody aktywizujące dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym,

3. Opracowuje scenariusz zajęć z edukacji zdrowotnej

III. W zakresie kompetencji społecznych – student:

1. Wyraża gotowość do wprowadzania zmian w swoim stylu życia

w kierunku prozdrowotnym i tworzenia pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży.

2. Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich umiejętności osobistych i społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę. Pytania z zestawu pytań, które student otrzymuje na drugich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kowalewska
Prowadzący grup: Anna Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kowalewska A. Zdrowie i zagrożenia zdroiwa a edukacja zdrowotna dzieci. w: Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce Z. Zawadzka, T. Łączek (red). Kielce 2017

Uwagi:

Od 9 marca.Obowiązkowe dla studentów specjalności nauczycielskich I i II stopnia. Od II roku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.