Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-ZNPBiol/PR-PsPe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki psychologiczno-pedagogiczne
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Pedagogika, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty bloku pedagogicznego
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest:konfrontacja wiedzy pedagogicznej, zdobytej w toku cyklu zajęć pedagogicznych między innymi z zakresu teorii wychowania, dydaktyki, pedagogiki ogólnej ,podstaw pedagogiki, z rzeczywistością edukacyjną w szkole. Rozwijanie umiejętności badawczych w zakresie obserwacji : procesu komunikacji uczeń nauczyciel na lekcji, diagnozy stylu kierowania wychowawczego, organizacji wspólnoty klasowej i innych aspektów z życia szkoły.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem praktyk psychologiczno-pedagogicznych w szkole podstawowej jest :

1.konfrontacja wiedzy pedagogicznej, zdobytej w toku cyklu zajęć pedagogicznych między innymi z zakresu teorii wychowania, dydaktyki, pedagogiki ogólnej ,podstaw pedagogiki, z rzeczywistością edukacyjną w szkole. Rozwijanie umiejętności badawczych w zakresie obserwacji : procesu komunikacji uczeń nauczyciel na lekcji, diagnozy stylu kierowania wychowawczego, organizacji wspólnoty klasowej i innych aspektów z życia szkoły.

2.zapoznanie się z pracą pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego o ile jest zatrudniony, podstawami psychopedagogicznych oddziaływań w praktyce szkolnej z zakresu n p .: diagnozy gotowości szkolnej, diagnozy zaburzeń rozwoju czy dysfunkcji, opracowywanie socjogramów , wspomaganie rozwoju społecznego uczniów, zapobieganie różnym formom wykluczenia ,mobbingu uczniowskiego, zajęć socjoterapeutycznych o ile są realizowane i innych.

Pełny opis:

1.Obserwacja lekcji , szczególnie lekcji przyrody pod względem : celów ,form ,metod pracy nauczyciela ,także zajęć pozalekcyjnych

2.Omówienie z nauczycielem : celów, form ,metod kształcenia stosowanych w obserwowanej lekcji

3.Obserwacja sposobów komunikowania się nauczyciela z uczniami w procesie kształcenia

4.Diagnoza stylu kierowania wychowawczego realizowanego w pracy nauczyciela z uczniami, diagnoza ukrytego programu

5.Zdobycie informacji na temat historii szkoły, jaj specyfiki programu wychowawczego ,programu profilaktyki społecznej

6.Zapoznanie się z dokumentacją przebiegu nauczania ,szkolną, rozkładem materiału ,podręcznikami, przewodnikami metodycznymi ,programem wychowawczym i programem profilaktyki

7.Przygotowanie dziennika praktyk- sprawozdania z realizacji powyższych zadań ,sprawozdania z obserwowanych lekcji i życia szkolnego

8 Przeprowadzenie wywiadu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym na temat realizowanych zadań :diagnostycznych, wychowawczych , profilaktycznych, wyrównawczych , terapeutycznych , omówienie problemów wychowawczych ,dysfunkcyjnych ,możliwości socjoterapeutycznych , przebiegu pracy pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego ile jest zatrudniony.

Literatura:

1.Debesse M., Mialaret G. (red.) Rozprawy o wychowaniu. PWN Warszawa 1998.

2.Janowski A., Poznawanie uczniów. WSiP. Warszawa 1985 i nast.

3.M. Karwowska- Struczyk , W. Hajnicz , Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP

4.M. Karwowska- Struczyk, obserwacja dzieci kluczem do ich rozwoju, cz. I i II ,w: Edukacja ,RAABE

5.M. Karwowska- Struczyk, Dialog psychologii i edukacji-szanse i zagrożenia

6.Kazanowski Z., Osik- Chudowolska D. (red.) Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Wyd. UMCS. Lublin 2003

7.Konarzewski K. (red.) Sztuka nauczania. Szkoła t.2 PWN Warszawa 1991

8.Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej (wydane po 1989)

9.Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.), Pedagogika. T.1,2 PWN, Warszawa 2003

10.Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. OW Impuls. Kraków 2003 i nast.

11.Perry R. Teoria i praktyka .Proces stawania się nauczycielem WSiP ,Warszawa 2000

Rutkowiak J., Edukacja, dialog, wychowanie

12.Skala Gotowości Szkolnej.A.Frydrychowicz,E.Koźniewska,A.Matuszewski,E.ZwierzynskaWyd.Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ,Warszawa 2006

13.Sośnicki K., Teoria środków wychowania . NK Warszawa 1973

14.Tripp D.: Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. WSiP, Warszawa 1996.

15. Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. WSiP Warszawa 1997.

16. Żytko M. Dagiel M. (red.) Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Uczeń, szkoła, dom .Instytut Badań Edukacyjnych. Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Student:

-potrafi omówić z nauczycielem obserwowaną lekcję pod kątem : celów ,treści, metod i form kształcenia ,zgodności z podstawą programową

-potrafi tworzyć projekty jednostek lekcyjnych, szczególnie w zakresie przyrody

-zna metodę projektów edukacyjnych

-zapoznał się z dokumentacją przebiegu nauczania ,szkolną, rozkładem materiału ,podręcznikami, przewodnikami metodycznymi ,programem wychowawczym i programem profilaktyki

-potrafi rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze, umie zachować się w sytuacji konfliktowej z uwzględnieniem zasady podmiotowości ,potrafi diagnozować styl kierowania wychowawczego realizowany przez nauczyciela

- student potrafi operacjonalizować cele kształcenia i dobierać odpowiednie metody ich realizacji

-dostrzega potrzebę etycznego osądu działań nauczycielskich i potrafi go dokonać

-dostrzega i uwzględnia potrzeby innych osób zaangażowanych w proces edukacyjny

-jest w stanie identyfikować racje etyczne zachowań poszczególnych wychowanków

-zorientowany jest w pracy wychowawczej ,diagnostycznej nauczyciela oraz pracy pedagoga szkolnego dotyczącej następujących obszarów : diagnozy gotowości szkolnej, diagnozy zaburzeń rozwoju czy dysfunkcji – takich jak dysleksja, dysgrafia ,nadpobudliwości psychoruchowej ,ADHD, Zespołu Aspergera, opracowywania socjogramów , wspomagania rozwoju społecznego uczniów ,zapobiegania różnym formom wykluczenia ,mobbingu uczniowskiego, zajęć socjoterapeutycznych

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka ma na celu :zapoznanie studentów z różnymi zakresami pracy szkoły podstawowej oraz pracy zawodowej nauczyciela przyrody. W szczególności ma służyć :

1.konfrontacji zdobytej wiedzy z doświadczeniami pedagogicznymi

2.Kształtowanie umiejętności pedagogicznych w naturalnych warunkach pracy szkoły

3. Kształtowanie właściwej postawy pedagogicznej w różnych sytuacjach wychowawczych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Baron, Marcin Chrzanowski, Joanna Lilpop
Prowadzący grup: Beata Baron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Terminy spotkań: 06.03., 13.03., 27.03., 17.04., 08.05., 15.05., 29.05. oraz 05.06. jako indywidualna konsultacja. Obowiązuje podział 15 godzin na spotkania z koordynatorem i 15 godzin na odbycie praktyki w szkole.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.