Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-ZNPFK-PO Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień pedagogiki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem pedagogiki na specjalizacji nauczycielskiej jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia teorii edukacji (problemy współczesnego wychowania, nowoczesnej dydaktyki); zapewnienie możliwości aktywnego poznawania praktyki wykorzystując metody pośrednie (np. symulacje, modelowe opisy zdarzeń); kształtowanie umiejętności refleksji i badania własnej praktyki edukacyjnej; kształtowanie umiejętności działaniowych w obszarze klasy szkolnej, współpracy z rodzicami, szerszym środowiskiem szkolnym.

Pełny opis:

Szczegółowe treści przedmiotów rozpisane w punktach;

1. Cele i zadania pedagogiki

2. Wzór osobowy, powinności nauczyciela i rozwój zawodowy przez całe życie. Etyka nauczycielska. Odpowiedzialność prawna opiekuna, nauczyciela, wychowawcy.

3. Podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła. Rodzice w szkole. Media i ich wpływ wychowawczy.

4. Wybrane koncepcje pedagogiczne.

5. Szkoły alternatywne i stosowane w nich innowacyjne metody wychowawcze i dydaktyczne.

6. Proces komunikowania się. Bariery komunikacji.

7. Społeczne życie klasy. Trudne sytuacje wychowawcze. Rola nauczyciela.

8. Poznawanie uczniów. Techniki i ich ograniczenia, kwestie etyczne. Uczeń z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczeń zdolny, uczeń z niepełnosprawnością.

Literatura:

Czasopisma: Edukacja i Dialog, Ruch Pedagogiczny, Kultura i Edukacja, Kwartalnik Pedagogiczny

Kupisiewicz Cz.: Dydaktyka ogólna, Warszawa 2002.

Kruszewski K.: Sztuka nauczania. Warszawa 1995 i nast.

Tripp D.: Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa 1996.

Debesse M., Mialaret G. (red.) Rozprawy o wychowaniu. PWN Warszawa 1998.

Janowski A., Pedagogika praktyczna. Warszawa 2002.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006.

Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.) Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Lublin 2003.

Kruszewski K. (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela t.1 PWN Warszawa 1991.

Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.), Pedagogika. Warszawa 2003.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2003 i nast.

Moroz H., Rozwój zawodowy nauczyciela. Kraków 2005.

Okoń, W., Dziesięć szkół alternatywnych. Warszawa 1998.

Pfiffner L., Wszystko o ADHD. Poznań 2004

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk 2005

Śliwerski B .(red.), Pedagogika. Gdańsk 2006

Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa 1996.

Wolańczyk T., Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin 1991

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

1. Zna i rozumie cele i zadania pedagogiki.

2. Zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii kształcenia i wychowania.

3. Charakteryzuje podstawowe środowiska wychowawcze i określa ich wpływ na ucznia.

4. Charakteryzuje wybrane koncepcje pedagogiczne.

5. Charakteryzuje wybrane szkoły alternatywne

6. Opisuje procesy komunikowania interpersonalnego; ich prawidłowości i zakłócenia

W zakresie umiejętności:

1. Potrafi zaproponować rozwiązanie trudnej sytuacji wychowawczej.

2. Potrafi właściwie dobrać sposób komunikacji do sytuacji konfliktowej.

3. Potrafi zastosować wybrane techniki poznawania uczniów uwzględniając aspekty etyczne.

4. Potrafi zaplanować i przeprowadzić fragmenty lekcji.

5. Potrafi dobrać program profilaktyczny do potrzeb klasy i szkoły.

W zakresie kompetencji społecznych:

1. Dostrzega potrzebę etycznego osądu własnych działań nauczycielskich.

2.Dostrzega i uwzględnia potrzeby innych osób zaangażowanych w proces edukacyjny.

3. Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania: aktywność na zajęciach, kolokwium, zaliczanie prac cząstkowych: przeprowadzenie fragmentu zajęć na podany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

grupa rozwiązana

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.