Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki pedagogiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-ZNPILS1-PR Kod Erasmus / ISCED: 05.901 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praktyki pedagogiczne
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Pedagogika, przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Praktyki są prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem praktyk pedagogicznych w szkole podstawowej jest konfrontacja wiedzy pedagogicznej, zdobytej w toku cyklu zajęć teoretycznych z rzeczywistością edukacyjną w szkole. Rozwijanie umiejętności badawczych w zakresie obserwacji procesu komunikacji uczeń nauczyciel na lekcji, diagnozy stylu kierowania wychowawczego, zachowań agresywnych i przemocy szkolnej oraz zachowań dyskryminacyjnych. Dokonanie analizy doświadczeń po odbyciu praktyk w instytucji.

Pełny opis:

W trakcie praktyki następuje rozwijanie kompetencji pedagogicznych studentów przez:

- zapoznanie ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest prowadzona; poznanie realizowanych zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, analizę dokumentacji instytucji (m.in. programu wychowawczego),

- diagnozowanie klimatu placówki, obserwacji relacji interpersonalnych N-U, U-U i N-N,

- skonstruowanie autorskiej propozycji rozwiązania zaobserwowanego problemu wychowawczego.

Literatura:

- Jarosz,E., Wysocka,E.:Diagnostyka psychopedagogiczna .Podstawowe

problemy i rozwiązania.Warszawa 2006

- Wysocka,E.: Diagnostyka pedagogiczna.Nowe obszary i rozwiązania.Kraków

2013

http://www.tea.org.pl/userfiles/raporty/raport_tea_dyskryminacja_w_szkole.pdf

Efekty uczenia się:

Student pogłębia i weryfikuje w działaniu praktycznym wiedzę na temat:

- procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego,

- współczesnych teorii i nurtów wychowania;

- projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych (obserwacji i analizy dokumentów) w praktyce pedagogicznej;

- struktury i funkcji placówki edukacyjnej;

- klimatu placówki i programu ukrytego.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna: analiza klimatu szkoły, programu ukrytego i opcjonalnie, np. zachowań dyskryminacyjnych, skonstruowanie własnego projektu działań profilaktycznych w zakresie zachowań przemocowych w szkole.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki pedagogiczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sobolewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

2019/2020 III rok I stopnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.