Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia informatyczne w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1NI Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Narzędzia informatyczne w ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Ekonomiczny blok do wyboru dla I roku I st. MSOŚ
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Nauk Ekonomicznych
Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich : Ekonomia, specjalność: MSEM
Przedmioty obowiązkowe dla I r. licencjackich Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program podstawowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Algebra liniowa i Analiza matematyczna – zakres I semestru I roku studiów


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników kursu z podstawowymi technikami informatycznymi przydatnymi w codziennej pracy ekonomisty. W trakcie zajęć zorganizowanych w formie laboratoriów studenci nabywają umiejętność posługiwania się wybranymi narzędziami informatycznymi (zaawansowany Excel, Maxima, Matlab) oraz umiejętności dobierania odpowiedniego narzędzia analitycznego do rozwiązania typowego problemu z zakresu analizy ekonomicznej. Przed przystąpieniem do kursu wymagane jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu informatyki i matematyki na poziomie szkoły średniej oraz pierwszego semestru zajęć z Algebry liniowej i Analizy matematycznej oraz umiejętności podstaw obsługi arkusza Excel. Zaliczenie przedmiotu przewidziane jest na podstawie odbywających się na każdych zajęciach kartkówek.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie do wykonywania zaawansowanych obliczeń ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych . Zapoznanie z programem Excel: sortowanie i filtrowanie danych, adresowanie względne i bezwzględne, tworzenie i używanie formuł obliczeniowych.

2) Tworzenie wykresów za pomocą programu Excel. Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego.

3) Importowanie i eksportowanie danych pochodzących z różnych źródeł (pliki tekstowe, dane pochodzące z Internetu, dane z baz danych). Przygotowanie arkuszy do prezentacji i upubliczniania.

4) Zaawansowane funkcje Excela. Łączenie zbiorów danych, funkcje wyszukiwania w zbiorze, funkcje zliczania.

5) Analizowanie szeregów czasowych: analiza graficzna szeregu, liczenie stóp wzrostu. Indeksy jednopodstawowe i łańcuchowe. Konwersja indeksów.

6) Podstawowe operacje na macierzach, rozwiązywanie układów równań. Liczby pseudolosowe i symulacje w Excelu.

7) Wprowadzenie do środowiska Matlaba - zapisywanie wyrażeń i macierzy, korzystanie z pomocy i korzystanie z zewnętrznych źródeł danych

8) Funkcje graficzne, generowanie raportów oraz przechowywanie rezultatów pracy w programie Matlab

8) Całkowanie numeryczne i tworzenie funkcji użytkownika w programie Matlab.

9) Wprowadzenie do programu Maxima – korzystanie z pomocy w programie, podstawowe deklaracje programu i operatory. Generowanie list i macierzy. Symboliczne obliczanie granic ciągów oraz pochodnych i całek dla funkcji jednej i wielu zmiennych.

10) Tworzenie wykresów w programie Maxima. Wykresy fazowe.

11) Zastosowanie programu Maxima w mikroekonomii: optymalizacja metodą mnożników Lagrangea.

12) Podstawy matematyki finansowej w programie Maxima.

13) zajęcia poprawkowe 1

14) zajęcia poprawkowe 2

Literatura:

Elementy systemów pomocy programów Excel, Maxima i Matlab

Głuszkowski T., Arkusz kalkulacyjny w praktyce, Broker, 2000

Kamińska A. , Pańczyk B., Matlab - przykłady i zadania, Mikom, 2002

Liengme V. B, Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu, RM, 2002

Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika, HELION, 2004

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student będzie potrafił:

- Ocenić możliwość wykorzystania określonego schematu matematycznego do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu ekonomii i finansów

- Dobrać narzędzie informatyczne (Excel, Maxima, Matlab) do praktycznego rozwiązania określonego problemu z wykorzystaniem wyselekcjonowanego schematu matematycznego i we właściwy sposób zapisać ten problem w wybranym narzędziu

- Wykonać serie operacji w wybranym narzędziu informatycznym prowadzącą do uzyskania wyników

- Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników, zinterpretować ich sens ekonomiczny i stworzyć raport z wykonanej analizy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie składać się będzie z przeprowadzanych na każdych zajęciach krótkich (10-15 min.) kartkówek testowych. Zadania na nich rozwiązywane są za pomocą komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. Zadania na kartkówkach obejmują problemy analogiczne do tych zaprezentowanych przez prowadzącego na zajęciach. Na koniec semestru podczas podsumowania kartkówek odrzuca się dwa najsłabsze wyniki i na tej podstawie wylicza średnią. Celem tego systemu jest zachęcenie studentów do systematycznej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pęczkowski
Prowadzący grup: Marek Pęczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kuligowska, Marek Pęczkowski, Paulina Stachura
Prowadzący grup: Karolina Kuligowska, Marek Pęczkowski, Paulina Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.