Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW784 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Etyka współczesności
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wyboru kierunkowego w zależności od kierunku studiów licencjackich i magisterskich
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot adresowany jest do studentów wszystkich kierunków. Zakłada się ze po jego ukończeniu studentki i studenci będą znać główne współczesne teorie etyczne i umieć je odnieść do społecznych zagadnień etycznych, takich jak równość, wolność, emancypacja, globalizacja, rozwój społeczny. Będą znać i rozumieć historyczne systemy etyczne Milla i Kanta oraz współczesne koncepcje sprawiedliwości.

Pełny opis:

Przedmiot adresowany jest do studentów wszystkich kierunków. Zakłada się ze po jego ukończeniu studentki i studenci będą znać główne współczesne teorie etyczne i umieć je odnieść do społecznych zagadnień etycznych, takich jak równość, wolność, emancypacja, globalizacja, rozwój społeczny. Będą znać i rozumieć historyczne systemy etyczne Milla i Kanta oraz współczesne koncepcje sprawiedliwości. Treści nauczania obejmują następujące zagadnienia: Kantowska etyka obowiązku, Millowska zasada użyteczności, teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa, perspektywa zdolności Amartyi Sena i Marthy Nussbaum, libertarianizm, etyka globalizacji Petera Singera, zagadnienie klas społecznych według marksizmu.

Literatura:

H. Brighouse, „Sprawiedliwość, P. Singer (red.), „Przewodnik po etyce, I. Kant, „Co to jest Oświecenie”, J. S. Mill, „Utylitaryzm”, P. Singer, „Etyka globalizacji”

Efekty uczenia się:

Student(ka) będzie

W sferze wiedzy:

- znać główne historyczne i współczesne stanowiska,

kierunki i systemy etyczne

-znać normy i reguły wynikające z etycznych

prawidłowości funkcjonowania człowieka w

społeczeństwie

- znać kwestie etyczne mające wpływ na strukturę i

rozwój społeczeństwa

W sferze umiejętności:

- posługiwać się zasadami i normami etyki w

podejmowaniu interwencji społecznych i

ekonomicznych

- aktywnie uczestniczyć we współczesnych

dyskusjach z zakresu etyki oraz rozwijać poczucie

moralnych zobowiązań, jakie stawia przed nami

uczestnictwo w życiu społecznym

- prezentować publicznie swoje poglądy i opinie

dotyczące problematyki społecznej, argumentować

odwołując się do zasad etycznych

W sferze kompetencji społecznych:

- być gotowy/a nawiązywać relacje społeczne ze

Świadomością problematyki moralnej

- być świadomy/a dylematów etycznych związanych

z ekonomiczną strukturą społeczeństwa

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie egzaminu pisemnego oraz aktywności podczas zajęć. Egzamin pisemny weryfikuje wiedzę z zakresu współczesnych, kierunków i systemów etycznych, norm i reguł działań. Poddaje on również ocenie umiejętności dotyczące zastosowania zasad i norm moralnych w podejmowaniu aktywności społecznej i ekonomicznej. Aktywność merytoryczna podczas zajęć, realizowana w ramach dyskusji dotyczących lektur obligatoryjnych i wybranych zagadnień, sprawdza świadomość współczesnych problemów, dylematów i sporów moralnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.