Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody diagnozy rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-DK-MDR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody diagnozy rodziny
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie różnych podejść do diagnozy funkcjonowania rodziny. Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi metodami diagnozy, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy.

Literatura:

de Barbaro, B. (red.) (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Marcus, E. (1993). Pomaganie bez oporu. w: Santorski, J. (red.), Abc psychologicznej pomocy. (t.8, 27-31). Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza

Namysłowska, I. (2001). Kryzys rodziny i powrót do równowagi. Psychoterapia, 116, 13-22.

Efekty uczenia się:

Zna techniki diagnozy rodziny stosowane w psychologii klinicznej

Potrafi przeprowadzić badanie rodziny oraz zinterpretować wyniki badania w kategoriach psychologicznych

Rozumie specyfikę rodziny jako klienta psychologa i wynikające z niej zasady postępowania z dzieckiem

Zna zasady zawierania kontraktu z rodziną przed rozpoczęciem procesu diagnostycznego

Metody i kryteria oceniania:

Praca domowa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Chrząstowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)