Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie zaburzeń rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-DK-TZR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teorie zaburzeń rodziny
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie mechanizmów zaburzenia rodziny i jej członków z perspektywy interakcyjno-systemowej z uwzględnieniem dynamiki zmian rodziny oraz dostarczenie kategorii do diagnozy rodziny. Omówione zostaną między innymi: mechanizmy wielopokoleniowej transmisji objawów emocjonalnych; komunikacja i wymiana emocjonalna między członkami rodziny; proces zdobywania niezależności w rodzinie.

Literatura:

Chrząstowski,SZ. (2014). Nie tylko schemat. Warszawa. PWN.

Namysłowska, I. (2000). Terapia rodzin. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. Roz. 2, 8, 11, 14

Satir, V. (2000). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: GWP. Roz. 2-9

Stierlin, H., Rücker-Embdet, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1999). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: GWP. Rozdz. 2

Efekty uczenia się:

Zna teorie psychologiczne wyjaśniające mechanizmy powstawania zaburzeń w rodzinie

Rozumie specyfikę rodziny jako klienta psychologa i wynikające z niej zasady postępowania z rodziną

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Chrząstowski
Prowadzący grup: Szymon Chrząstowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)