Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fashion, Beauty and Fame - the Psychology of Being Fabulous

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc-11
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fashion, Beauty and Fame - the Psychology of Being Fabulous
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Academic basket
Elective courses
electives for 1 and 2 year
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

How psychologists have sought to explain beauty and attractiveness

across time; the aim is also to encourage students to engage with

appearance in a wide sense including facial disfiguration and body issues,

including cosmetic surgery addiction or the use of the body as “art”. This

is then linked to the fashion cycle and how fashion changes and how self

presentation and clothing are integral to self identity and social group

memberships and symbolic communication. Finally beauty and fashion

are brought together in an examination of the effect of celebrities as role

models on consumers/viewers as indicators of fashion and attractiveness.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

On successful completion of this module students will:

Be able to demonstrate an understanding of fundamental psychological

principles applied to beauty, fashion consumerism and celebrity.

Specifically you will acquire an understanding of the various psychological

theories related to attractiveness/appearance evaluation (cognitive,

social, bio-evolutionary & integrated), impression management and body

image related issues. By the end of this course you will be familiar with

some major theories used to understand the fashion cycle/change

process and will be able to apply these to psychological processes such as

self esteem, group membership and identity. In addition you will have

gained insight into the fame and celebrity process both from the point of

view of the individual but also from a wider consumer & media

psychology perspective.

Finally through your assessments (in English) you will demonstrate

independent learning and research, as well as the ability to communicate

your ideas effectively.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Felix de Beaumont
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Fashion and celebrity along with beauty are multi billion dollar industries,

consequently an examination of the psycho-social processes at work in

these areas presents itself as an innovative and exciting area.

The aims of the course are to facilitate a familiarity and understanding of

how psychologists have sought to explain beauty and attractiveness, as

well as body modification and adornment and how superficially what is

consider attractive or ‘normal’ has changed. This requires the student to

understand basic face processing and the various theoretical approaches

to beauty as well as up to date integrated theories. The aim is also to

encourage students to engage with appearance in a wide sense including

facial disfiguration and body issues, including cosmetic surgery addiction

or the use of the body as “art” and clothing (fashion). By the end of the

module students will be expected to have an appreciation of the different

types of explanations put forward for dress and adornment including

tattooing and piercing, as well as the fashion cycle and how these

practices and trends have moved from sub culture to main stream.

The course will consider the different approaches to and explanations for

the fashion cycle and process and how this has been accounted for in

psycho-social terms both historically and currently and to gain a

familiarity with the concept of fashion and dress as non verbal

communication and symbolic interaction. The marketing of fashion, and

the motivations of the wearer- self worth, role adoption, luxury and fake

good purchase. Impression management and the study of effects of

appearance on others are examined in terms of the ‘beauty halo effect’,

be it initial evaluations of strangers or even in a legal setting.

The aims of the fame component are to examine the nature of fame and

the effect of celebrities/stars who act as fashion and beauty role models.

Literatura: (tylko po angielsku)

Core texts:

− Mair, C. (2018) The psychology of fashion. UK. Routledge (available

as E book)

− Kaiser, S. B. (2002). The Social Psychology of Clothing. Fairchild:

USA- (any edition of this book!)

− Johnson et al (2014) Dress, body and self: research in the social

− psychology of dress. Fashion and textiles. 1;20

− Belk (1988) Meaning of possessions and the extended self. Journal of

Consumer Research. Volume 15, Issue 2,Pages 139–168.

https://academic.oup.com/jcr/article/15/2/139/1841428

− Ashmore et al (1996) Thinking about fashion models looks: a multi

dimensional approach in Personality & Social Psychology Bulletin 22

(11) pp1083

− Barnard, M. (2007). Fashion theory: a reader. Routledge: UK

− Entwistle, J. (2007) The fashioned body Polity Press; UK

− Johnson, T. Attmann, J (2009) Compulsive buying in a product specific

context: clothing Journal of Fashion and marketing 13 (3) 394-406

− Steel, V. (2007). Fetish: fashion, sex and power. Oxford University

Press: UK

− Swami, V. & Furnham, A. (2008) The psychology of physical attraction

UK; Routledge

− Other Journal articles to be confirmed

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)