Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychology and Popular Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc-23
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychology and Popular Culture
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Applied basket
Elective courses
electives for 1 and 2 year
Social Psychology basket
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

An examination and discussion of how the science and application of

Psychology are portrayed in popular film, and the consequences of such

depictions for practitioners and the public.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Psychology has often been a topic treated in popular film (movies and

television). Mental illness, therapeutic practices, human experimentation,

and client-practitioner relationships, have been and continue to be

represented with varying degrees of accuracy and authenticity. Such film

treatments have run the gamut from comedy to drama. At best, some

films have arguably helped foster social change, while at worst others

have portrayed Psychology and psychological issues in inaccurate and

potentially damaging ways. While such representations, both positive and

negative, can influence public impressions of the field, such popular art

can also have consequences for the professional as well. Through a

careful examination of selected films, students will develop a deeper

appreciation of the role such art may play in influencing public perception

of Science in general and Psychology in particular. By attaining greater

understanding of how popular culture may impart problematic

perceptions of the field, the student will be better versed and better able

to anticipate and address biases and misconceptions of the public.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon completion of this course it is expected that the student will be able

to identify ways in which popular film representations related to

psychology exerts influence, both positive and negative, upon the public

(and professional). The student will be able to anticipate such influences

and be prepared to address how such can be problematic for Psychology

in general, society at large, and particularly clients. The student will be

better prepared as an agent of change and able to fulfill his/her ethical

role in safeguarding the reputation of the profession, advocating for

clients and research participants, and shaping public opinion.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gerard Hoefling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Psychology has often been a topic treated in popular film (movies and

television). Mental illness, therapeutic practices, human experimentation,

and client-practitioner relationships, have been and continue to be

represented with varying degrees of accuracy and authenticity. Such film

treatments have run the gamut from comedy to drama. At best, some

films have arguably helped foster social change, while at worst others

have portrayed Psychology and psychological issues in inaccurate and

potentially damaging ways. While such representations, both positive and

negative, can influence public impressions of the field, such popular art

can also have consequences for the professional as well. Through a

careful examination of selected films, students will develop a deeper

appreciation of the role such art may play in influencing public perception

of Science in general and Psychology in particular. By attaining greater

understanding of how popular culture may impart problematic

perceptions of the field, the student will be better versed and better able

to anticipate and address biases and misconceptions of the public.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)