Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Culture, Health and Wellbeing: Exploring the Differences and Similarities Across Indian and Western Cultures

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc-29
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Culture, Health and Wellbeing: Exploring the Differences and Similarities Across Indian and Western Cultures
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Academic basket
Elective courses
electives for 4 and 5 year
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

The course will focus on understanding the relationship between mind, body and consciousness by comparing the constructs, theories and practice of Indian Psychology with those of the West/Integrating the Traditional Indian thought with contemporary Western Thought .The aim will be to understand how culture influences the perception, meaning and interventions of health and wellbeing. The differences and similarities across Indian and Western cultures on health and wellbeing will be explored.

Pełny opis:

The course is designed to introduce the students to the concepts of culture and health and how culture influences health and wellbeing. The students will understand importance of developing cultural sensitivity and relativity in perceiving health and wellbeing. The various indicators of health as life expectancy, infant mortality will be explained. The aim is to focus on the cultural construction of health by comparing the current

issues and new directions in health and wellbeing across cultures. The Indian model of health which is holistic in its approach will be compared

with the Western bio-medical models of health. The students will also learn about the Indian model of Ayurveda and how culture plays a role in

the restoration, maintenance and promotion of health. There are contextual differences in the conceptualization of stress. Cultural differences exist in the incidence, causes, consequences of stress and the ways to cope with stress. A comparative perspective of the Indian techniques as yoga and meditation will be done with the Western approach as cognitive restricting and expressive art therapy in coping with stress. This course will enable the students to reflect upon the perceptions of abnormality, mental illness and health across cultures. During the course experiential exercises will help the students to learn about the theory of Karma Yoga and its use in therapy along with transcendental meditation. The influence of socio-cultural environment in health outcomes will be discussed along with the challenges in health research and promotion across cultures.

Western systems focus on psychopathology and early development while Indian viewpoints focus upon the psycho-social development in life that influences health. The course will aims to share the need to integrate the two mind sets to gain a full understanding of the causal factors or predictors of health across cultures as well as its maintenance and promotion. Empirical evidence will be shared for as many topics as possible, and also the limitations of the topics/ practices/ approaches and evidence will be discussed in the classes.

About three hours will be devoted on each of the topics. This will give enough time to cover each topic in detail, elaborate using comparative case studies using power-point presentations, have active discussions and also organize reflective activity or experiential exercises on each topic.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Meetu Khosla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)