Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Practice in Cognitive Behavioural Psychotherapy: Clinical Experience, Supervision and Case Formulation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc-35
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Practice in Cognitive Behavioural Psychotherapy: Clinical Experience, Supervision and Case Formulation
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Applied basket
Elective courses
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

During the course the students will learn and practice basic skills of cognitive-behavior therapy: conceptualization, aims, strategies and techniques and Acceptance and Commitment Therapy. They will participate actively as reflective group in individual CBT of patients in Academic Center of Psychotherapy. Moreover, they will observe the process of psychotherapy through one-way mirror, give feedback to therapist and patient and take part in supervision of patients after sessions. Finally, they will write a case study about the patient they co-conducted.

Pełny opis:

There are several aims of the classes:

i. to provide students with the first experience of being in the reflective group,

ii. to model skills important for the CBT,

iii. to develop knowledge of psychotherapy process. There will be 6 students enrolled in the class.

Following sessions with patients there will be one-hour supervision. The direct contact with one patient will be the basis for formulation of a case study, which is, nowadays, one of the standard criteria to become a certified psychotherapist.

Students will focus on:

Collection of a structured interview

Conceptualization and initial diagnosis

Psycho-education of the patient

Presentation of the ABC model

Application of the self-observation diary

Application of the mood scale (monitoring)

Introduction to the Socratic dialogue method

Analysis of automatic thoughts

Application of the downward arrow method for collecting core beliefs

Working with beliefs

Relaxation methods

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)