Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing and Consumer Insights in Business

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAp-03
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing and Consumer Insights in Business
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Applied basket
Elective courses
electives for 4 and 5 year
Psychology of Personality, Emotions, Motivation and Individual Differences
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The idea of the class is to go through various business processes that

involve marketing research, require insights, and see how it all works in

the real life. This course is led by people who work for one of the biggest

FMCG companies in Poland (beer industry).

Based on beer category example students will learn how to apply various

analytical and research methods, and how to present data and

conclusions to make consumer insights useful and actionable for a

commercial organization.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Participants will:

− gain knowledge on business processes work (short- and long-term

perspective)

− gain orientation in tbe beer category as an example of the FMCG area

− gain knowledge about application of various market research

methods to particular business challenges

− gain skills in communication in the business environment –

corpo/marketing language, presenting one’s point of view, one-pager

summaries

− gain skills in the area of briefing research agencies + cascading

research results for internal clients

− apply critical thinking into data analysis

− practice team-work while working on a various mini projects

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course is thought as a workshop that introduces how business uses

marketing research and insights in order to win in the market. Based on

the example of beer category students will learn how to leverage various

analytical and research methods to bring real insights to commercial

organization.

Topics to be covered:

− Basic principles of corporate business ways of working

− Broad information about structure and key themes in beer category

− Intro to various market research methodologies: IDI; FGI; observation;

PAPI; desk research; semiotic analysis

− Intro to various marketing tools from areas of: consumer and product

segmentation; concept creation; NPD development process

This course will be introduction to basic market research methodologies

based on beer example. Students will be able to immerse in extended

corporate, marketing process which will give them skill easily applicable in

commercial environment.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)