Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Business Ethics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-SB-18
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Business Ethics
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Business Psychology Specialization
specialization courses for 4 and 5 year
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Students will be able to:

 To show familiarity with the ethical fundamentals, including definitions and basic concepts, such as honesty, integrity, justice, equality, and respect.

 To develop skills in identification and analysis of ethical issues

 To understand the sources of business ethical culture as part of a broader institutional culture

 To critically analyze ethical strategies and programs and to be able to design such programs and the framework for ethical infrastructure in the context of business specific objectives

 To develop basic ethical leadership and advisory skills

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

1. The students after completing the course will demonstrate disciplinary knowledge of ethics fundamentals , including values, norms and laws and their application in business practice.

2. They will have knowledge of benefits for business for having ethical standards and the basic knowledge on how to design business ethics strategies and ethical standards implementation plans.

3. Students will be able to identify ethical dilemmas and the ways how to deal with such dilemmas in companies.

4. They will know the models of ethical standards implementation programs based on business case studies and will have the basic skills to design ethical programs and the ethical infrastructure framework in support ethical organizational culture and of business objectives.

5. They will have the knowledge of different types of corruption and the costs to global economy and business environment and of the prevention mechanisms. 

6. They will also have a knowledge of such phenomena such as mobbing, discrimination and sexual harassment, their costs and consequences of business activities and prevention and reporting mechanisms.

7. Students will have the knowledge of whistleblowers protection in the EU and in other countries.

8. Students will have the skills to design basic ethical infrastructure for companies in support of the business objectives.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Wojciechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course includes the three main modules:

I. Introduction to Business Ethics: basic concepts, including the definitions of values, norms and laws. Historical context of business ethics, including motivation of business entities to develop ethical programs tools, costs and benefits analysis, examples of procedures and policies used by business entities, supported by case studies analysis. In particular the explanation will be given to the reasons for companies introduce codes of ethics, costs of not having ethical standards, benefits of having ethical standards and examples of ethical standards. Challenges to ethical standards.

II. Implementing Business Ethics: Characteristics of ethical infrastructure in business companies and the methods to build such an infrastructure. A structure of a typical Code of Ethics, including values, relationships, stake holders, the analysis of processes to design ethical documents. Examples of Codes of Ethics in various companies in support of companies culture and business objectives based on case studies analysis. Analysis of the main business stakeholders: clients, subcontractors, suppliers, targeted codes of conduct. Examples of ethical standards implementation strategies and plans (case studies). The role of ethics professionals- ethics officers, value leaders, diversity leaders. Companies policies in support of ethical standards, their implementation, monitoring. Examples of Internal bodies (Fraud and Corruption, Ethics Offices, Commissions, etc). Analysis of Success and failure of ethical standards implementation

III. Identification and Prevention of Business Pathologies:

Anticorruption theory and practice, including definitions and types of corruption, conflict of interest, global costs of fraud and corruption, extent of corruption and grey economy,

Anticorruption legislation and policies. Companies internal regulations and prevention mechanisms and infrastructure, including case studies., examples of anticorruption and fraud procedures, sifts and benefits policies., benefits register. Mobbing discrimination and sexual harassment, including definition, elements, examples of legislations and internal policies. Policies.

Whistleblowers protection, including definitions, examples of approach in different legislations, and analysis of internal policies and protection mechanisms based on case studies

Literatura: (tylko po angielsku)

Handbook used:

Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. (2019). Business ethics:

Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford University Press.

Additional sources used:

 Anticorruption in Transition, 2003,The World Bank

 Corruption in Poland, 1999, The World Bank

 The Moral Compass of Companies: Business Ethics and Corporate Governance as Anti-Corruption Tools , February 2009 IFC

 Due Diligence Guidance for Responsible Business Practice, OECD, 2018

 Minimum Standards of the Ethical Program, Global Compact Poland, 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)