Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań i planowanie eksperymentów w neurokognitywistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KOG-PL-N1L-2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Metody badań i planowanie eksperymentów w neurokognitywistyce
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Kognitywistyka 2
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs przedstawia najważniejsze metody badawcze neurokognitywistyki: neuroobrazowe (MRI i pokrewne, NIRS) oraz behawioralne (m.in. eye-tracking). Studenci poznają podstawy teoretyczne każdej z metod, jak również nauczą się prowadzić badania i analizować poszczególne rodzaje danych. Zajęcia realizowane w dużej mierze w laboratoriach UW i jednostek współpracujących.

Pełny opis:

Kurs ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie stosowania metod eksperymentalnych neurokognitywistyki oraz rozwój umiejętności posługiwania się tymi metodami w praktyce. Obejmuje zajęcia o charakterze wykładowym połączone z ćwiczeniami podczas których studenci zapoznają się z aparaturą i oprogramowaniem pozwalającym na zbieranie i analizę danych behawioralnych, eye-trackingowych oraz neuroobrazowych (rodzina metod MRI oraz NIRS). Studenci będą uczyć się samodzielnie zbierać dane eksperymentalne oraz je opracowywać i analizować. Ćwiczenia analityczne będą obejmować także pracę z istniejącymi już zestawami danych eksperymentalnych. Praca na zajęciach będzie obejmować opracowanie wybranych lektur i doniesień z badań, opracowanie raportów laboratoryjnych oraz wykonywanie dodatkowych zadań. Znajomość lektur będzie sprawdzana testowo.

Zajęcia zblokowane, odbywają się w następujących terminach:

9.03 - zajęcia wstępne - Okruszek/Pluta - projektowanie paradygmatów + podstawy Presentation

Zajęcia fMRI (Pluta/Wolak) : 16.03, 23.03. 13.04, 20.04

Zajęcia EEG : (Okruszek): 27.04, 11.05, 18.05, 1.06

8.06 - (Okruszek/ Pluta) zajęcia podsumowujące/prezentacje raportów

Literatura:

Literatura do poszczególnych zajęć będzie sukcesywnie udostępniana na stronie kursu w systemie Moodle UW (kampus.come.uw.edu.pl)

Poniżej podajemy kilka podstawowych podręczników.

Blok eye-trackingowy

Holmqvist K., Nystrom M., Andersson R., Dewhurst R., Jarodzka H., van De Wijer J. (2015). Eye Tracking: A comprehensive guide to methods and measures. Oxford: Oxford University Press.

Blok MRI:

Filippi (2009). FMRI Techniques and Ptotocols.

Chapter 1. Principles of MRI and Functional MRI

Chapter 5. Experimental Design

Chapter 6. Preparing fMRI Data for Statistical Analysis .

Chapter 7. Statistical Analysis of fMRI Data

K. Friston (2003) Introduction: experimental design and statistical parametric mapping. In Frackowiak et al. (Eds.) Human brain function, 2nd Edition.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady działania aparatury badawczej stosowanej w kognitywistyce i naukach pokrewnych (inżynieria biomedyczna, biocybernetyka).

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą najnowszych nurtów badań z zakresu kognitywistyki oraz nauk pokrewnych, zna wykorzystywane współcześnie w kognitywistyce paradygmaty badawcze i techniki oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod badawczych.

Zna specjalistyczną terminologię używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania.

Ma wiedzę dotyczącą zasad etycznych i uznanych procedur postępowania podczas prowadzenia badań naukowych.

Ma wiedzę w zakresie zaawansowanych metod statytycznych stosowanych w badaniach w kognitywistyce oraz zna wybrane narzędzia statystyczne.

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy oraz higieny pracy.

Umiejętności

Posiada umiejętność łączenia metod i idei z różnych obszarów kognitywistyki. Prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie, odwołując się do zaawansowanych koncepcji, konstruktów i modeli teoretycznych, a także opierając się na wynikach badań z kognitywistyki oraz dyscyplin pokrewnych.

Potrafi precyzyjnie przedstawić (w mowie i w piśmie) wybrane zagadnienie z zakresu kognitywistyki, posługując się specjalistyczną terminologią, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Umie dyskutować w tym zakresie ze specjalistami różnych dziedzin.

Umie samodzielnie i we współpracy z innymi zaprojektować i przeprowadzić badania naukowe z zakresu kognitywistyki (sformułować problem badawczy, pytania lub hipotezy, dokonać ich operacjonalizacji i zweryfikowac przy użyciu właściwych metod).

Potrafi wybrać odpowiednie metody statystyczne i matematyczne do opisu zjawisk związanych z procesami poznawczymi oraz samodzielnie przeprowadzić zaawansowaną analizę statystyczną oraz zinterpretować jej wynik.

Potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych lub obliczeniowych) w formie pisemnego raportu z właściwymi standardami edytorskimi i ustnego wystąpienia z adekwatnym wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Potrafi posługiwać się wybranymi programami komputerowymi, wykorzystywanymi w badaniach z zakresu kognitywistyki i nauk pokrewnych.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie poprzez systematyczne zapoznawanie się z publikacjami w czasopismach naukowych i popularnonaukowych z zakresu różnych dyscyplin. Poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu badawczego (także zespołu interdyscyplinarnego).

Jest wrażliwy na zagadnienia uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.

Dba o rzetelność prowadzonych badań oraz prezentowanych wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie raportów laboratoryjnych

Wykonanie dodatkowych zadań

Kolokwium zaliczające

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia wykładowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Okruszek, Agnieszka Pluta, Tomasz Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia wykładowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.