Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matlab w badaniach neurokognitywistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KOG-PL-N1L-5 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Matlab w badaniach neurokognitywistycznych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Kognitywistyka 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zdobycie umiejętności wykorzystania pakietu MATLAB w zakresie związanym z kognitywistką. Zajęcia będą miały charakter praktyczny, studenci zapoznają się z możliwościami Matlaba oraz podstawami pracy w programie, a także nauczą się korzystać z wbudowanych funkcji oraz zewnętrznych pakietów (np. PBT). Omówione zostaną także podstawy pisania własnych skryptów.

Pełny opis:

Część I

1. Matlab i toolboxy – zajęcia wprowadzające. Działania na zbiorach danych (20.02.2018)

2. Generowanie podstawowych statystyk (27.02.2018)

3. Pętle i funkcje w Matlabie (06.03.2018)

4. Kolokwium I (13.03.2018)

5. Omówienie wyników kolokwium (20.03.2018)

Część II: Tworzenie bodźców eksperymentalnych

6. Wprowadzenie do PBT (27.03.2018)

7. Rysowanie prostych kształtów, ruch na ekranie (10.04.2018)

8. Kursor, klawiatura, zapisywanie odpowiedzi badanego do pliku (17.04.2018)

9. Wczytywanie obrazów i dźwięków z pliku (24.04.2018)

10. Prezentacja projektów grupowych (08.05.2018)

Część III Analiza danych w Matlabie

11. Czyszczenie i przekształcanie danych (15.05.2018)

12. Obliczanie statystyk i wizualizacja danych (22.05.2018)

13. Kolokwium II (29.05.2018)

14. Zajęcia podsumowujące (05.06.2018)

Literatura:

1. Materiały przygotowane przez prowadzącego

2. An Introduction to programming and numerical methods in MATLAB / S. R. Otto, J.P. Denier. - 2005.

3. http://www.mathworks.com/ - strony pomocy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student(ka) zna funkcjonalności programu Matlab oraz możliwości wykorzystania go w pracy związanej z neuronaukami.

Umiejętności:

Student(ka) potrafi samodzielnie korzystać z programu Matlab w zakresie jego podstawowych funkcjonalności.

Student(ka) umie analizować dane w programie Matlab.

Student(ka) potrafi stworzyć prosty skrypt w programie Matlab.

Student(ka) umie stosować Matlaba do wizualizacji danych.

Postawy:

Student(ka) dba o komunikatywne przedstawienie wyników badań.

Metody i kryteria oceniania:

Przewidziane są 2 sprawdziany w trakcie semestru (po 30% oceny końcowej) oraz realizacja projektu w grupach 2-3 osobowych (30% oceny końcowej). Z każdej części należy uzyskać min. połowę punktów. Pozostałe 10% oceny będzie stanowiła praca na zajęciach.

Skala ocen: 60-69% dst, 70-74% dst+, 75-79% db, 80-84% db+, >85% bdb

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.