Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia eksperymentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-OB-18 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia eksperymentalna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa jest realizacja (ukończenie) programu pierwszego roku studiów magisterskich na Wydziale Psychologii.

Skrócony opis:

Głównym celem ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej jest nabycie umiejętności przekładania twierdzeń teoretycznych na język empirii oraz stworzenie okazji obserwacji i eksperymentalnej demonstracji mechanizmów, efektów i zależności z różnych obszarów psychologii teoretycznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej dotyczącej zarówno warsztatu empirycznego jak i teorii. Na każdych zajęciach planujemy przeprowadzanie demonstracji wybranych zjawisk i zależności. Część tych demonstracji po przygotowaniu i przeprowadzeniu na zajęciach będzie kontynuowana w postaci prac domowych dla studentów. Ważnym zadaniem będzie opanowanie umiejętności opisywania badań i opracowywania ich wyników w postaci zwięzłego raportu. Będziemy starali się też o wyrobienie umiejętności znajdowania zastosowań dla działań "w świecie realnym" na podstawie wyników badań empirycznych. Tematami ćwiczeń będą podstawowe prawa, zależności i mechanizmy dotyczące między innymi: percepcji, uczenia się, pamięci, uwagi, myślenia, języka, inteligencji, twórczości, emocji, motywacji, oraz wybranych zagadnień psychologii rozwojowej, osobowości i psychologii społecznej.

Literatura:

Brzeziński, J. (2000). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Maszczyk D., Rodziewicz-Winnicki, A. (1979). Charakterystyka badań eksperymentalnych. (w:) D. Maszczyk, A. Rodziewicz-Winnicki (red.) Metody badań w naukach społecznych (s. 61-72), Katowice: PWN

Nęcka, E., Stocki, R. (2006). Jak pisać prace z psychologii, Kraków: Universitas

Strelau, J. (2001). Psychologia. Gdańsk: GWP.

Sułek A. (1979). Schematy eksperymentalne w badaniach społecznych. (w:) A. Sułek (red.) Logika analizy socjologicznej, wybór tekstów (s. 101-135), Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Poszerzenie wiedzy metodologicznej, zapoznanie się z klasycznymi eksperymentami, ale również współczesnymi, cechującymi się dużym nowatorstwem.

Rozwijanie umiejętności planowania eksperymentów, przygotowywania materiałów badawczych, poprawnego przeprowadzania badania, analizy rezultatów, pisania raportu oraz prezentacji wyników.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena sposobu zaplanowania eksperymentu, jego realizacji oraz napisania raportu z badania (zawierającego skrócony wstęp teoretyczny, opis metody, analizę wyników i ich dyskusję). Kryterium jest poprawność, oryginalność oraz zaangażowanie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.