Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Letnia Szkoła Metod Psychofizjologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO-11 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Letnia Szkoła Metod Psychofizjologicznych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Dla studentów wpisanych na II i III rok w roku akademickim 2018/2019; wymagana przynajmniej bierna znajomość j. angielskiego


Kryterium selekcji: losowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Szkoła stanowi bazowe wprowadzenie do psychofizjologii. Może być punktem wyjściowym do zgłębiania bardziej zaawansowanych tematów, a także, docelowo, do niezależnego realizowania projektów badawczych.

Pełny opis:

Naszym głównym celem jest zapewnienie studentkom i studentom całościowego przeszkolenia na poziomie podstawowym w zakresie czterech klasycznych metod pomiaru psychofizjologicznego: elektroencefalografii (EEG; pomiar aktywności elektrycznej mózgu), elektromiografii (EMG; pomiar aktywności elektrycznej mięśni), elektrokardiografii (EKG; pomiar aktywności sercowo-naczyniowej) oraz pomiaru aktywności elektrycznej skóry (EDA).

Na początku uczestniczki i uczestnicy zdobędą ogólną wiedzę dotyczącą mechanizmów fizjologicznych odpowiedzialnych za każdą z aktywności. Następnie zapoznają się z szerokimi możliwościami zastosowania wymienionych metod w badaniach z różnych dziedzin psychologii. Przede wszystkim jednak skupimy się na rozwijaniu praktycznych umiejętności przydatnych w pracy w laboratorium psychofizjologicznym: przygotowanie sprzętu i oprogramowania do przeprowadzenia prostej procedury badawczej, przygotowanie osoby badanej, rejestracja sygnału, obróbka danych.

Literatura:

Literatura:

Wybrane rozdziały:

Cacioppo, J. T., Tassinary, L. G., Berntson, G. G. (red.). (2007). Handbook of psychophysiology (wyd. 3). Cambridge: Cambridge University Press.

Sosnowski, T., Zimmer, K. (red.). (1993). Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza: studentka/ student zna podstawowe zależności pomiędzy zjawiskami psychicznymi i wskaźnikami fizjologicznymi, rozumie mechanizmy fizjologiczne leżące u podłoża wskaźników psychofizjologicznych, zna podstawowe prawa i koncepcje psychofizjologiczne

Umiejętności: studentka/ student umie przygotować osobę badaną i przeprowadzić badanie podstawowych wskaźników psychofizjologicznych; umie wykonać wstępną obróbkę sygnału elektrofizjologicznego

Kompetencje: studentka/ student umie pracować w zespole w celu przygotowania wspólnej pracy, umie nawiązać podstawowy kontakt z osobą badaną, umie przygotować prezentację wyników swojej pracy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, umie zaprezentować wyniki badań

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.