Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

O nudzie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO-15 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: O nudzie
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nuda jest treścią życia wielu ludzi, niekiedy dominującą. Nie jest więc warta lekceważenia jako banalny problem osób niedojrzałych z powodu wieku lub niedojrzałych pomimo jego upływu. Może, choć nie musi, łączyć się z poważnymi emocjonalnymi, tożsamościowymi, poznawczymi, szkolno-wychowawczymi, rodzinnymi, zawodowymi, klinicznymi itd. (A może też łączy się z twórczością? Może w ogóle miewa czasem jakieś dobre strony?)

Zajęcia poświęcone są w miarę kompleksowemu omówieniu fenomenu nudy tak w sensie pojęciowym, teoretycznym, jak i w sensie jej funkcjonalnego znaczenia, uwarunkowań indywidualnych i środowiskowych oraz metod pomiaru.

Efekty uczenia się:

Znajomość teorii dotyczących zjawiska nudy. Rozumienie wpływu nudy na funkcjonowanie życiowe w różnych sferach. Wiedza na temat metod pomiaru nudy i jej składowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Chruszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bench, S. W. i Lench, H. C. (2013). On the function of boredom. Behavioral Sciences, 3, 459–472.

Brodski, J. (1996). Pochwała nudy. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Eastwood, J. D., Frischen, A., Fenske, M. J. i Smilek, D. (2012). The unengaged mind: defining boredom in terms of attention. Perspectives on Psychological Science, 7, 482–495.

Elpidorou, A. (2018). The good of boredom. Philosophical Psychology, 31, 3, 323–351.

Fahlman, S. A., Mercer-Lynn, K. B., Flora, D. B. i Eastwood, J. D. (2013). Development and validation of the Multidimensional State Boredom Scale. Assessment, 20, 1, 68‒85.

Farmer, R. i Sundberg, N. D. (1986). Boredom proneness – the development and correlates of a new scale. Journal of Personality Assessment, 50, 1, 4–17.

Goetz, T., Frenzel, A. C., Hall, N. C., Nett, U. E., Pekrun, R. i Lipnevich, A. A. (2014). Types of boredom: an experience sampling approach. Motivation and Emotion, 38, 3, 401–419.

Maggini, C. (2005). Psychobiology of boredom. CNS Spectrums, 5, 8, 24–27.

Mann, S. i Cadman, R. (2014). Does being bored make us more creative? Creativity Research Journal, 26, 2, 165–173.

Markowski, M. P. (1999). L'ennui: ułamek historii. W: P. Czapliński i P. Śliwiński (red.), Nuda w kulturze (str. 290–316). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o.

O'Hanlon, J. F. (1981). Boredom: practical consequences and a theory. Acta Psychologica, 49, 1, 53–82.

Pleskaczyńska, M. (2016). Filozoficzne paradoksy nudy. Stan Rzeczy. Teoria Społeczna. Europa Środkowo-Wschodnia, 2, 11, 22–38.

Smith, R. P. (1981). Boredom: a review. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 23, 3, 329–340.

Svendsen, L. (2017). Boredom and the meaning of life. W: M. E. Gardiner i J. J. Haladyn (red.), Boredom Studies Reader. Frameworks and Perspectives (str. 205–215). London-New York, NY: Routledge. Taylor & Francis Group.

Szmidt, J. K. (2013). Nuda jako problem pedagogiczny. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 16, 3, 55–69.

Tilburg, W. A. P., van i Igou, E. R. (2012). On boredom: lack of challenge and meaning as distinct boredom experiences. Motivation and Emotion, 36, 2, 181–194.

Walusinski, O. (2010). Historical perspectives. Frontiers of Neurology and Neuroscience, 28, 1–21.

Watt, J. D. i Ewing, J. E. (1996). Toward the development and validation of a measure of sexual boredom. The Journal of Sex Research, 33, 1, 57–66.

Literatura uzupełniająca

Barbizet, J. (1958). Yawning. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 21, 3, 203–209.

Bigelow, P. (1983). The ontology of boredom: a philosophical essay. Man and World, 16, 3, 251–265.

Bizior-Dombrowska, M. (2016). Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Chruszczewski, M. H. (2017). Czas w nudzie. Psychologia Wychowawcza, 54, 12, 29–40.

Fahlman, S. A., Mercer, K. B., Gaskovski, P., Eastwood, A. E. i Eastwood, J. D. (2009). Does a lack of life meaning cause boredom? Results from psychometric, longitudinal, and experimental analyses. Journal of Social and Clinical Psychology, 28, 3, 307–340.

Finkielsztein, M. (2016). Nuda a wstręt. Przesyt, ennui i wstręt do życia. Stan Rzeczy. Teoria Społeczna. Europa Środkowo-Wschodnia, 2, 11, 60–72.

Flakus, M. (2018). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (BPS). Polskie Forum Psychologiczne, 23, 4, 783–802.

Hunter, J. A., Abraham, E. H., Hunter, A. G., Goldberg, L. C. i Eastwood, J. D. (2016). Personality and boredom proneness in the prediction of creativity and curiosity. Thinking Skills and Creativity, 22, 48–57.

Iso-Ahola, S. E. i Weissinger, E. (1990). Perceptions of boredom in leisure: conceptualization reliability, and validity of the Leisure Boredom Scale. Journal of Leisure Research, 22, 1, 1–17.

Leong, F. T. i Schneller, G. R. (1993). Boredom proneness: temperamental and cognitive components. Personality and Individual Differences, 14, 1, 233–239.

Mann, S. i Robinson, A. (2009). Boredom in the lecture theatre: an investigation into the contributors, moderators and outcomes of boredom amongst university students. British Educational Research Journal, 35, 2, 243–258.

Provine, R. R. (2005). Yawning. American Scientist, 93, 6, 532–539.

Przychodniak, Z. (1997). O czczości uwag kilka. Prolegomena do badań nad przeoczonym problemem historii teatru. W: D. Ratajczakowa i B. Judkowiak (red.), Igraszki trafu, teatru i tematów. Drobne scherza i scherzanda naukowe (str. 7–16). Poznań: Wydawnictwo „Polinfo”.

Robinson, W. P. (1975). Boredom at school. British Journal of Educational Psychology, 45, 2, 141–152.

Vodanovich, S. J. i Watt, J. D. (2015). Self-report measures of boredom: an updated review of the literature. The Journal of Psychology, 150, 2, 196–228.

Wemelsfelder, F. (2005). Animal boredom: understanding the tedium of confined lives. W: F. D. McMillan (red.), Mental health and well-being in animals (str. 79–92). Ames, IA: Blackwell Publishing Professional.

Węcławski, T. (1999). Nuda wieczna? W: P. Czapliński i P. Śliwiński (red.), Nuda w kulturze (str. 13–24). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Chruszczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Bench, S. W. i Lench, H. C. (2013). On the function of boredom. Behavioral Sciences, 3, 459–472.

Brodski, J. (1996). Pochwała nudy. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Eastwood, J. D., Frischen, A., Fenske, M. J. i Smilek, D. (2012). The unengaged mind: defining boredom in terms of attention. Perspectives on Psychological Science, 7, 482–495.

Elpidorou, A. (2018). The good of boredom. Philosophical Psychology, 31, 3, 323–351.

Fahlman, S. A., Mercer-Lynn, K. B., Flora, D. B. i Eastwood, J. D. (2013). Development and validation of the Multidimensional State Boredom Scale. Assessment, 20, 1, 68‒85.

Farmer, R. i Sundberg, N. D. (1986). Boredom proneness – the development and correlates of a new scale. Journal of Personality Assessment, 50, 1, 4–17.

Goetz, T., Frenzel, A. C., Hall, N. C., Nett, U. E., Pekrun, R. i Lipnevich, A. A. (2014). Types of boredom: an experience sampling approach. Motivation and Emotion, 38, 3, 401–419.

Maggini, C. (2005). Psychobiology of boredom. CNS Spectrums, 5, 8, 24–27.

Mann, S. i Cadman, R. (2014). Does being bored make us more creative? Creativity Research Journal, 26, 2, 165–173.

Markowski, M. P. (1999). L'ennui: ułamek historii. W: P. Czapliński i P. Śliwiński (red.), Nuda w kulturze (str. 290–316). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o.

O'Hanlon, J. F. (1981). Boredom: practical consequences and a theory. Acta Psychologica, 49, 1, 53–82.

Pleskaczyńska, M. (2016). Filozoficzne paradoksy nudy. Stan Rzeczy. Teoria Społeczna. Europa Środkowo-Wschodnia, 2, 11, 22–38.

Smith, R. P. (1981). Boredom: a review. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 23, 3, 329–340.

Svendsen, L. (2017). Boredom and the meaning of life. W: M. E. Gardiner i J. J. Haladyn (red.), Boredom Studies Reader. Frameworks and Perspectives (str. 205–215). London-New York, NY: Routledge. Taylor & Francis Group.

Szmidt, J. K. (2013). Nuda jako problem pedagogiczny. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 16, 3, 55–69.

Tilburg, W. A. P., van i Igou, E. R. (2012). On boredom: lack of challenge and meaning as distinct boredom experiences. Motivation and Emotion, 36, 2, 181–194.

Walusinski, O. (2010). Historical perspectives. Frontiers of Neurology and Neuroscience, 28, 1–21.

Watt, J. D. i Ewing, J. E. (1996). Toward the development and validation of a measure of sexual boredom. The Journal of Sex Research, 33, 1, 57–66.

Literatura uzupełniająca

Barbizet, J. (1958). Yawning. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 21, 3, 203–209.

Bigelow, P. (1983). The ontology of boredom: a philosophical essay. Man and World, 16, 3, 251–265.

Bizior-Dombrowska, M. (2016). Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Chruszczewski, M. H. (2017). Czas w nudzie. Psychologia Wychowawcza, 54, 12, 29–40.

Fahlman, S. A., Mercer, K. B., Gaskovski, P., Eastwood, A. E. i Eastwood, J. D. (2009). Does a lack of life meaning cause boredom? Results from psychometric, longitudinal, and experimental analyses. Journal of Social and Clinical Psychology, 28, 3, 307–340.

Finkielsztein, M. (2016). Nuda a wstręt. Przesyt, ennui i wstręt do życia. Stan Rzeczy. Teoria Społeczna. Europa Środkowo-Wschodnia, 2, 11, 60–72.

Flakus, M. (2018). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (BPS). Polskie Forum Psychologiczne, 23, 4, 783–802.

Hunter, J. A., Abraham, E. H., Hunter, A. G., Goldberg, L. C. i Eastwood, J. D. (2016). Personality and boredom proneness in the prediction of creativity and curiosity. Thinking Skills and Creativity, 22, 48–57.

Iso-Ahola, S. E. i Weissinger, E. (1990). Perceptions of boredom in leisure: conceptualization reliability, and validity of the Leisure Boredom Scale. Journal of Leisure Research, 22, 1, 1–17.

Leong, F. T. i Schneller, G. R. (1993). Boredom proneness: temperamental and cognitive components. Personality and Individual Differences, 14, 1, 233–239.

Mann, S. i Robinson, A. (2009). Boredom in the lecture theatre: an investigation into the contributors, moderators and outcomes of boredom amongst university students. British Educational Research Journal, 35, 2, 243–258.

Provine, R. R. (2005). Yawning. American Scientist, 93, 6, 532–539.

Przychodniak, Z. (1997). O czczości uwag kilka. Prolegomena do badań nad przeoczonym problemem historii teatru. W: D. Ratajczakowa i B. Judkowiak (red.), Igraszki trafu, teatru i tematów. Drobne scherza i scherzanda naukowe (str. 7–16). Poznań: Wydawnictwo „Polinfo”.

Robinson, W. P. (1975). Boredom at school. British Journal of Educational Psychology, 45, 2, 141–152.

Vodanovich, S. J. i Watt, J. D. (2015). Self-report measures of boredom: an updated review of the literature. The Journal of Psychology, 150, 2, 196–228.

Wemelsfelder, F. (2005). Animal boredom: understanding the tedium of confined lives. W: F. D. McMillan (red.), Mental health and well-being in animals (str. 79–92). Ames, IA: Blackwell Publishing Professional.

Węcławski, T. (1999). Nuda wieczna? W: P. Czapliński i P. Śliwiński (red.), Nuda w kulturze (str. 13–24). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.