Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Efekt sformułowania w podejmowaniu decyzji, czyli rzecz o odwracaniu kota ogonem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO2-01 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Efekt sformułowania w podejmowaniu decyzji, czyli rzecz o odwracaniu kota ogonem
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Poznawcza
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia fakultatywne dla II, III, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia.


Wskazane jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu "Psychologia procesów poznawczych".


Uczestnictwo w kursie wymaga biernej znajomości języka angielskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Efekt sformułowania (ang. the framing effect), opisany przez Tversky'ego i Kahnemana (1981, 1986), to zniekształcenie poznawcze, które występuje w podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka. Polega ono na zmianie preferencji wobec podejmowania ryzyka w zależności od tego, czy decydent koncentruje się na skutkach decyzji sfromułowanych w kategoriach zysku (domena zysku), czy w kategoriach straty (domena straty). Zajęcia poświęcone są omówieniu natury efektu sformułowania, proponowanych wyjaśnień powstawania efektu oraz czynników decydujących o jego zaniku.

Literatura:
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

- definiuje efekt sformułowania w wyborach ryzykownych

- rozróżnia trzy rodzaje efektu sformułowania

- wskazuje przejawy poszczególnych rodzajów efektu sformułowania

- wyjaśnia powstawanie efektu w świetle założeń modeli zaprezentowanych na zajęciach

- wskazuje czynniki odpowiedzialne za zanik efektu

- rozumie procesy, które mogą prowadzić do zaniku efektu

- planuje badania dotyczące uwarunkowań efektu sformułowania

- projektuje scenariusze decyzyjne pozwalające na badanie efektu sformułowania

- krytycznie analizuje procedury badawcze wykorzystywane w badaniach nad efektem sformułowania w decyzjach ryzykownych

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Efekt sformułowania (ang. the framing effect), opisany przez Tversky'ego i Kahnemana (1981, 1986), to zniekształcenie poznawcze, które występuje w podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka. Polega ono na zmianie preferencji wobec podejmowania ryzyka w zależności od tego, czy decydent koncentruje się na zyskach (domena zysku), czy na stratach (domena straty). W domenie zysku ludzie częściej preferują unikanie ryzyka zaś w domenie straty - częściej poszukują ryzyka. Poza podejmowaniem decyzji ryzykownych, efekt sformułowania stwierdza się również w badaniach nad perswazją (efekt sformułowania celu i efekt sformułowania cechy). Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z naturą efektu sformułowania, proponowanymi wyjaśnieniami powstawania tego efektu oraz wynikami badań wskazującymi na istnienie czynników, które ograniczają jego występowanie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

- Kahneman, D. (2013). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym (s. 369-382). Poznań: Media Rodzina.

- Sokołowska, J. (2005). Psychologia decyzji ryzykownych. Ocena prawdopodobieństwa i modele wyboru w sytuacji ryzykownej (s. 113-124). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

- Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna (s. 122-125). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: Scholar.

LITERATURA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

1.

- Tversky, A., Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211, 453-458.

- Levin, I. P., Schneider, S. L., Gaeth, G. J. (1998). All frames are not created equal: A typology and critical analysis of framing effects. Organizational Behavior And Human Decision Processes, 76(2), 149-188.

- Maule, J., Villejoubert, G. (2007). What lies beneath: Reframing framing effects. Thinking & Reasoning, 13(1), 25-44.

2.

- McElroy, T., Seta, J. J. (2007). Framing the frame: How task goals determine the likelihood and direction of framing effects. Judgment and Decision Making, 2(4), 251-256.

3.

- Simon, A. F., Fagley, N. S., Halleran, J. G. (2004). Decision framing: Moderating effects of individual differences and cognitive processing. Journal of Behavioral Decision Making, 17(2), 77-93.

4.

- Sieck, W., Yates, J. F. (1997). Exposition effects on decision making: Choice and confidence in choice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 70(3), 207-219.

5.

- McElroy, T., Seta, J. J. (2003). Framing effects: An analytic – holistic perspective. Journal of Experimental Social Psychology, 39(6), 610-617.

6.

- Gonzalez, C., Dana, J., Koshino, H. i Just, M. (2005). The framing effect and risky decisions: examining cognitive functions with fMRI. Journal of Economic Psychology, 26(1), 1-20.

7.

- Igou, E. R., Bless, H. (2007). On undesirable consequences of thinking: framing effects as a function of substantive processing. Journal of Behavioral Decision Making, 20(2), 125-142.

8.

- McKenzie, C. R. M., Nelson, J. D. (2003). What a speaker's choice of frame reveals: Reference points, frame selection, and framing effects. Psychonomic Bulletin and Review, 10(3), 596–602.

9.

- Fagely, N. S., Coleman, J. G., Simon, A. F. (2010). Effects of framing, perspective taking, and perspective (affective focus) on choice. Personality and Individual Differences, 48(3), 264–269.

10.

- Kühberger, A., Gradl, P. (2013). Choice, rating and ranking: framing effects with response modes. Journal of Behavioral Decision Making, 26(2), 109-117.

11.

- Meyers-Levy, J., Maheswaran, D. (2004). Exploring message framing outcomes when systematic, heuristic, or both types of processing occur. Journal of Consumer Psychology, 14(1 i 2), 159-167

12.

- Keller, P. A., Lipkus, I. M., Rimer, B. K. (2003). Affect, framing, and persuasion. Journal of Marketing Research, 40(1), 54-64.

13.

- Levin, I. P., Gaeth, G. J., Schreiber, J., Lauriola, M. (2002). A new look at framing effects: distribution of effect sizes, individual differences, and independence of types of effects. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 88(1), 411-429.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Zależnie od zakresu zainteresowań uczestników, literatura uzupełniająca będzie podawana podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.