Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia węchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO2-06 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia węchu
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Poznawcza
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kryteria naboru

- w 1. serii wyłącznie rok IV i V

-

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych danych na temat funkcji węchowych człowieka. Szczególny nacisk zostanie położony na charakterystyki pamięci węchowej w normie i patologii. Analizowane będą także praktyczne zastosowania zapachów w różnych dziedzinach życia.

Pełny opis:

1. Znaczenie funkcji węchowych w świecie zwierząt i ludzi

2. Typologie zapachów; zapachy a emocje

3. Fizjologia węchu

4. Metody badania funkcji węchowych

5. Pamięć węchowa

6. Różnice rozwojowe i indywidualne w zakresie funkcji węchowych

7. Rola zapachów jako wskazówek pamięciowych (tzw. efekt Prousta)

8. Perfumy

9. Aromaterapia – fakty i mity

10. Zapachy w marketingu

11. Patologia funkcji węchowych

12. Feromony w świecie zwierząt i ludzi

Literatura:

Czerniawska, E., Czerniawska-Far, J.M. (2009). Człowiek w świecie zapachów. Warszawa: WAiP.

Czerniawska, E., Czerniawska-Far, J.M. (2007). Psychologia węchu i pamięci węchowej. Warszawa: WAiP.

Gilbert, A. (2010). Co wnosi nos? Nauka o tym, co nam pachnie. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Konopski, L., Koberda, M. (2003). Feromony człowieka. Środki komunikacji chemicznej między ludźmi. Warszawa: wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kośmider, J., Mazur-Chrzanowska, B., Wyszyński, B. (2002). Odory. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Molski, M. (2009). Chemia piękna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po ukończeniu seminarium, student

opisuje podstawy neurofizjologiczne funkcji węchowych człowieka

ocenia zalety i wady różnych metod badania funkcji węchowych

porównuje funkcje węchowe osób z różnych przedziałów wiekowych

wyjaśnia znaczenie zaburzeń funkcji węchowych dla jakości życia

formułuje zasady wykorzystywania zapachów w marketingu

Umiejętności:

Po ukończeniu seminarium, student

posługuje się pojęciami opisującymi funkcje węchowe

używa wiedzy na temat zapachów do wyjaśniania zjawisk psychologicznych

Postawy:

Po ukończeniu seminarium, student:

ocenia zagrożenia wynikające ze stosowania sztucznych zapachów

oszacowuje możliwości udzielania pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia funkcji węchowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność); końcowe zaliczenie pisemne; prezentacja wybranego zagadnienia przygotowana samodzielnie przez studenta jako podstawa dyskusji w trakcie zajęć (1 raz w trakcie semestru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Czerniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Czerniawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.