Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oblicza analfabetyzmu w XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO2-07 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Oblicza analfabetyzmu w XXI wieku
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Poznawcza
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Psychologia procesów poznawczych I 2500-PL-PS-OB1L-2
Wstęp do psychologii 2500-PL-PS-OB1Z-1

Założenia (opisowo):

Uczestnik zajęć powinien mieć za sobą kurs ze wstępu do psychologii oraz zaliczyć zajęcia z zakresu psychologii poznawczej.


Kryteria naboru:

1 ) lata II-V

2) pierwszeństwo zapisów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia nawiązują do idei edukacji całożyciowej. Ukierunkowane są na budzenie świadomości meta-poznawczej, zwłaszcza przekonań o niewiedzy jako elemencie ludzkiego funkcjonowania. Ukazują deficyty i ich skutki w obszarze wiedzy i umiejętności stwierdzane u osób dorosłych, poddawanych systematycznej edukacji.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są na Wydziale Psychologii nieprzerwanie od roku akademickiego 2001/2002. Nawiązują do zainteresowań autorki dotyczących problematyki uczenia się i nauczania. Główny trzon ćwiczeń poświęcony jest omówieniu przejawów analfabetyzmu funkcjonalnego, obecnego w różnych obszarach funkcjonowania. Konkluzją spotkań pozostaje uwypuklenie przyczyn powstawania tej postaci analfabetyzmu oraz zapobieganie mu (ekspozycja idei edukacji całożyciowej).

1.Analfabetyzm: definicja, rodzaje, rozmiary, skala zjawiska

2. Rozmiary, przyczyny i przejawy analfabetyzmu funkcjonalnego

3. Jestem człowiekiem i żyję wśród ludzi - odmiany analfabetyzmu

społecznego

4. Sposób korzystania z technologii informacyjnej jako przejaw analfabetyzmu medialnego

5. Życie w czasie - konsekwencje nieznajomości orientacji temporalnych

6. O braku znajomości relacji między psychiką, ciałem i duchem duch. Status wiedzy o integralności osoby

7. Deficyty w wiedzy o współczesności jako forma analfabetyzmu

8. Przeciw analfabetyzmowi - idea edukacji trwającej całe życie

9. Status informacji i wiedzy w 21 wieku

10. Przeszkody w zdobywaniu wiedzy – perspektywa ucznia i nauczyciela

11. Wiedza i umiejętność jej stosowania jako miara wykształcenia

Literatura:

Lektury obowiązujące:

-Delors, J. (red.)(1998). Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwa UNESCO, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, s. 9-30.

-P. Drucker (1997). Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, rozdz. 10, 11, 12.

-Jarymowicz, M. (1999). Poznać siebie – zrozumie ćinnych. W: J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków. (s. 181-197). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

-Kruszewski, K. (1994). Literacy, economy and society. Kwartalnik Pedagogiczny,

47-61.

-Ledzińska, M. (2012). Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne. Warszawa: Difin, s. s. 11-36.

-Ledzińska, M. (2012). Korzenie nauki są gorzkie a owoce słodkie. O niektórych problemach ewolucji nauki na przykładzie psychologii z przełomu XX i XXI wieku. W: T. Rzepa, C. Domański (red.), Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

-Pawłowski, P. (2000). Widzieć, słyszeć, dotykać. Wywiad. TP, 4.

-Pilch, T. (red.)(2003). Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 115.

-Oleszkowicz, A. Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 138-153.

-Śliwerski, B. (1998). Analfabetyzm u progu XXI wieku. Ruch Pedagogiczny, 21, 63-77.

-Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja. Warszawa: Wydawnictwo Dobra Literatura.

-Szczeklik, A. (2007). Kore. O chorych, chorobach poszukiwaniu duszy medycyny. Kraków: Wydawnictwo „Znak”, s. 5-22.

-Zimbardo, P., Boyd, J. (2013). Paradoks czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (fragment poświęcony kwestionariuszowi ZTPI).

Lektury dodatkowe:

-Eco, U. (2007). O bibliotece. Warszawa: Świat Książki.

-Katra, G. (2008). Aktywność prospektywna młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, s. 40-69.

-Skalska, Z. (2014). Przyszłość potrzebna od zaraz. TP, 1, s. 5-7.

Stolarski, M., Fieulaine, N. van Beck Wessel (red.). (2014). Time perspective theory: review, research and application. New York: Springer.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna istotę i rodzaje analfabetyzmu

- zna rozmiary analfabetyzmu w świecie (kontynenty i kraje)

- poznał dynamikę analfabetyzmu w Polsce w XX i w XXI wieku

- uczestnik zajęć wie o skali analfabetyzmu funkcjonalnego w świecie

- członek grupy pogłębia rozumienie idei edukacji cało-życiowej

jako głównego sposobu przeciwdziałania analbabetyzmowi

Umiejętności:

- swobodnego wypowiadania się na temat częstych przejawów

analfabetyzmu funkcjonalnego

- przekonującego i zwięzłego w formie wyjaśniania przyczyn

wysokiego wskaźnika analfabetów funkcjonalnych w Polsce

- dostrzegania własnych braków w wykształceniu, mieszczących się w

kategorii analfabetyzmu funkcjonalnego

Postawa:

- otwartego dostrzegania braków w edukacji własnej

- kształcenia się po zakończeniu edukacji formalnej

- dostrzegania edukacji jako czynnika rozwoju jednostkowego i

społecznego

Metody i kryteria oceniania:

- obecność (dopuszczalne 2 nieobecności)

- aktywność na zajęciach

- przygotowanie pracy pisemnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Ledzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Ledzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.