Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologia kliniczna dla początkujących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO3-05
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia kliniczna dla początkujących
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Biologiczne Podstawy Zachowania
Fakultety ogólnoakademickie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia dla początkujących


Dla lat studiów II-V

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką dziedziny. Na każdych zajęciach przedstawiony zostanie jeden z obszarów funkcjonowania człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Studenci poznają lokalizację mózgową poszczególnych funkcji, formy ich zaburzeń oraz podstawowe informacje na temat diagnozy i rehabilitacji.

Efekty uczenia się:

- znajomość mózgowej lokalizacji ośrodków odpowiedzialnych za funkcje poznawcze

- wiedza na temat podstawowych zaburzeń neuropsychologicznych

- podstawowa wiedza na temat rehabilitacji neuropsychologicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Bala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia z dziedziny neuropsychologii:

1) Neuroanatomia.

2) Pamięć

3) Uwaga

4) Funkcje językowe

5) Praksje

6) Gnozje

7) Funkcje wykonawcze.

8) Emocje

9) Rehabilitacja neuropsychologiczna

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Herzyk, A. (2005). Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.

Lektura uzupełniająca:

Herzyk, A., Borkowska, A.R. (2002). Neuropsychologia Emocji Poglądy, Badania, Klinika. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Herzyk, A. (2011). Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości. Warszawa: PWN.

Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.

Pąchalska, M. (2007). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu (t. 1-2). Warszawa: PWN.

Walsh, K. (2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bala
Prowadzący grup: Aleksandra Bala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia z dziedziny neuropsychologii:

1) Neuroanatomia.

2) Pamięć

3) Uwaga

4) Funkcje językowe

5) Praksje

6) Gnozje

7) Funkcje wykonawcze.

8) Emocje

9) Rehabilitacja neuropsychologiczna

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Herzyk, A. (2005). Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.

Lektura uzupełniająca:

Herzyk, A., Borkowska, A.R. (2002). Neuropsychologia Emocji Poglądy, Badania, Klinika. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Herzyk, A. (2011). Neuropsychologia kliniczna wobec zjawisk świadomości i nieświadomości. Warszawa: PWN.

Jodzio K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.

Pąchalska, M. (2007). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu (t. 1-2). Warszawa: PWN.

Walsh, K. (2000). Neuropsychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)