Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sąsiedztwo, segregacja i różnorodność społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO5 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sąsiedztwo, segregacja i różnorodność społeczna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety dla lat III-V
Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Społeczna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs dla lat: III-V

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs skierowany jest do studentów przynajmniej 3. roku, zainteresowanych wzajemnymi relacjami między człowiekiem a sąsiedztwem zamieszkania i gotowych do czytania interdyscyplinarnej literatury na ten temat. Szczególna uwaga poświęcona zostanie konsekwencjom składu społecznego i segregacji przestrzennej dla relacji międzygrupowych, przywiązania do miejsca i zaufania.

Zajęcia będą odbywały się w formie krótkich wykładów, prezentacji studentów i dyskusji oraz ćwiczeń wykonywanych w małych grupach.

Od uczestników zajęć wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego i aktywne uczestnictwo w dyskusji.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• znajomość podstawowych teorii i pojęć dotyczących relacji człowieka z miejscem oraz wpływu różnorodności społecznej oraz segregacji przestrzennej na indywidualne zachowania i postawy

• znajomość najnowszych badań z tego zakresu

• integracja podejść różnych dyscyplin (psychologia społeczna, psychologia środowiskowa, socjologia, antropologia)

Umiejętności:

• doskonalenie kompetencji czytania literatury naukowej i dokonywania jej analizy i syntezy

• doskonalenie kompetencji krótkiego, zrozumiałego i atrakcyjnego przedstawienia wybranego tematu przed grupą i stymulowania dyskusji

• odnoszenie wiedzy̨ teoretycznej̨ z zakresu psychologii społecznej i pokrewnych dyscyplin do konkretnych zjawisk obserwowanych w codziennym życiu

Postawy:

• umiejętność formułowania samodzielnych wniosków i krytycznego interpretowania wyników badań z zakresu psychologii społecznej i pokrewnych nauk

• otwartość na stosowanie różnych metod badawczych do studiowania procesów społeczno-psychologicznych

• wrażliwość na wzajemne relacje między człowiekiem a jego najbliższym otoczeniem

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sabina Toruńczyk-Ruiz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs skierowany jest do studentów przynajmniej 3. roku, zainteresowanych wzajemnymi relacjami między człowiekiem a sąsiedztwem zamieszkania i gotowych do czytania interdyscyplinarnej literatury na ten temat. Szczególna uwaga poświęcona zostanie konsekwencjom składu społecznego i segregacji przestrzennej dla relacji międzygrupowych, przywiązania do miejsca i zaufania.

Zajęcia będą odbywały się w formie wykładów, krótkich prezentacji studentów i dyskusji. Każdy będzie musiał w trakcie całego kursu wygłosić jedną krótką prezentację na temat danego artykułu naukowego. Studenci będą również pracowali w grupach nad własnym projektem badawczym. Projekty będą konsultowane na kolejnych etapach i zostaną zaprezentowane na dwóch ostatnich zajęciach.

Od uczestników zajęć wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej oraz statystyki.

Literatura:

Na każde zajęcia wszyscy będą mieli zadany jeden artykuł /rozdział spośród tych podanych wyżej. Reszta tekstów będzie mogła być podstawą prezentacji oraz projektów grupowych.

Prowadząca zastrzega sobie prawo do zmian w spisie lektur.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.