Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adolescencja jako przejście od dzieciństwa do dorosłości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO5-05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adolescencja jako przejście od dzieciństwa do dorosłości
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Wychowacza i Rozwoju
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza o rozwoju w okresie adolescencji stanowi ważną cześć wiedzy psychologicznej, którą powinien w podstawowym zakresie posiadać każdy absolwent psychologii.


kryterium selekcji: losowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Adolescencja jest ważnym etapem w życiu człowieka. Obejmuje okres pomiędzy dzieciństwem a wiekiem dojrzałym. Wielu psychologów i socjologów uważa ten okres w życiu za okres przejściowy, który niesie ze sobą niespotykane wcześniej możliwości, ale również konflikty i zagrożenia. Słowo ?adolescencja" pochodzi z języka łacińskiego /adolescere/ i oznacza: wzrastać lub osiągnąć dojrzałość i w takim znaczeniu jest dzisiaj używane - określa okres obejmujący drugą dekadę życia ludzkiego, prowadzący do dorosłości i dojrzałości. Jest to czas gwałtownych i radykalnych przemian jednostki, których poznanie jest celem proponowanego wykładu.

Pełny opis:

TEMATY WYKŁADÓW *

* mogą ulec niewielkim zmianom

1. Ogólna charakterystyka adolescencji

podstawowe zagadnienia dotyczące okresu dorastania

rys historyczny

2. Teorie rozwoju w okresie dorastania

biologiczne ujęcie dorastania

koncepcje psychoanalityczne

koncepcje ekologiczne, kontekstowe i interakcyjne

dorastanie jako kryzys rozwojowy

teoria epigenetycznego rozwoju E. Eriksona

podejście eklektyczne

3. Dojrzewanie biologiczne i jego skutki psychologiczne

neurohormonalne uwarunkowania dojrzewania płciowego

różnice w dojrzewaniu płciowym dziewcząt i chłopców

wydolność fizyczna i rozwój ruchowy

psychologiczne aspekty okresu pokwitania

problemy związane ze zbyt wczesnym i zbyt późnym dojrzewaniem

4. Rozwój poznawczy

wybrane koncepcje rozwoju poznawczego

charakterystyka procesów poznawczych dorastających

egocentryzm młodzieńczy

5. Rozwój emocjonalny

przeobrażenia sfery emocjonalnej na przestrzeni dorastania

rola myślenia w rozwoju emocjonalnym

rozwój inteligencji emocjonalnej

6. Seksualność i jej przejawy u młodzieży

formy i przebieg rozwoju seksualności

psychospołeczne uwarunkowania rozwoju erotycznego

style ujmowania własnej seksualności

7. Kształtowanie tożsamości i koncepcji swojego życia

istota i funkcje poczucie tożsamości

teorie rozwoju tożsamości w okresie dorastania

formowanie światopoglądu i koncepcji życia

plany na przyszłość i ich funkcje psychologiczne

8. Rozwój Ja a społeczne funkcjonowanie dorastającego

samowiedza i samoocena a zachowanie

spostrzeganie własnej osoby a spostrzeganie innych

rozwój moralny: fazy i główne właściwości

9. Dorastanie w rodzinie

dążenie do autonomii a przywiązanie do rodziców,

styl wychowania w rodzinie a zadania rozwojowe okresu dorastania,

wpływ zmiany modelu rodzinnego na funkcjonowanie nastolatka

10. Nastolatek w szkole

podstawowe zadania edukacji w realizacja zadań rozwojowych młodzieży

uczeń skuteczny w polskiej szkole

szkoła jako źródło zachowań agresywnych i przemocy

11. Grupa rówieśnicza i jej rola w rozwoju

charakterystyka relacji z rówieśnikami

pozytywne i negatywne skutki przynależności do grupy rówieśniczej

problem samotności i nieśmiałości

12. Niedostosowanie społeczne

istota i funkcje zachowań problemowych i ryzykownych

teorie i koncepcje zachowań problemowych i ryzykownych

wewnętrzne i środowiskowe ich uwarunkowania

13. Zachowania autodestrukcyjne

definicja i klasyfikacja zachowań autodestrukcyjnych

depresja i samobójstwo

geneza i rodzaje zaburzeń odżywiania się

uzależnienia jako utrata kontroli nad własnym życiem

14 Zachowania ryzykowne

koncepcje zachowań ryzykownych w okresie dorastania

rodzaje i funkcje zachowań ryzykownych

uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrze zachowań ryzykownych

Kolokwium

Literatura:

Bakiera L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bardziejewska M. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? [w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 345 – 378). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. (rozdz. 12. - Rozwój społeczny i rozwój osobowości w okresie dorastania, s. 362-400)

Katra, G. (2003). Dorastanie jako okres wielkich transformacji. W: A. Jurkowski /red./. Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Katra G. (2010). Psycholog szkolny wobec wyzwań dorastania, [w:] G. Katra G., E. Sokołowska (red). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 74-92). Warszawa: WoltersKluwer Polska.

Obuchowska I. (2000). Adolescencja, [w:]. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, /red./, Psychologia rozwoju człowieka(163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Oleszkowicz A., Senejko A.(2011). Dorastanie, W: J. Trempała (red.) Rozwój psychiczny człowieka, s.258-285. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Oleszkowicz A., Senejko A.(2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner, J. S., Helms, D. B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP. /Rozdz. o dorastaniu/

Ziółkowska B. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? [w:] A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 379 – 391). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

Student powinien:

- opisać rozwój w okresie dorastania

- porównać różne koncepcje rozwoju młodzieży

- porównać okres dorastania z dzieciństwem i dorosłością

- wskazać procesy ciągłości rozwoju i specyficzne dla dorastania

- umieć przeprowadzić analizę krytyczną procesu rozwojowego w okresie dorastania

- dokonać analizy porównawczej zmian rozwojowych u dziewcząt i chłopców oraz w odniesieniu do wcześniejszych faz rozwojowych

Metody i kryteria oceniania:

Recenzja artykułu empirycznego

Końcowe zaliczenie pisemne - pytania otwarte

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Katra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.